Hele venstresidens tankesmie

Debattmøte:

Venstrepopulisme nå! (Eller?)

Hvorfor vant Trump og hvorfor fosser høyrepopulismen fram? Hva kan venstresiden svare med? Kom og hør Åsa Linderborg om venstrepopulismen som forsvant og boken Populistiska Manifestet.

Les mer
Politisk pub:

Overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Dagens teknologi gir enorme muligheter til å overvåke, kontrollere og styre ansatte. Hvordan disse teknologiske mulighetene brukes og misbrukes varierer fra bedrift til bedrift. I arbeidsmiljøloven heter det at ansatte skal ha mulighet for «selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar». Hvordan kan ny teknologi brukes for å styrke disse rettighetene?

Les mer
Nytt notat:

Mer målrettet AFP

Hvordan sikre tidligpensjon til dem som trenger det?

Les mer
Politisk pub

Pensjon -solidaritet eller individuelt ansvar?

Avtalen om offentlig tjenestepensjon har nylig blitt ferdigforhandlet og skal stemmes over i uravstemnning hos fagbevegelsens medlemmer. Er det en god og rettferdig avtale som også ivaretar de som ikke har helse til å jobbe til de er 70 år?

Les mer
Nytt notat:

Bedre beskatning av internasjonale selskaper

Dagens selskapsskatt er ikke tilpasset måten internasjonale selskaper opererer på. Vi trenger derfor en mer moderne og rettferdig beskatning av internasjonale selskaper.

Les mer