Venstresidens tankesmie

Meld deg på:

Manifestkonferansen 5. mars 2019: Framtidsvisjoner

Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst, dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet for de mange, eller samles makten hos noen få?

Les mer
Nytt notat fra Manifest Tankesmie:

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning er igjen under angrep. Sist uke var Virkes direktør ute og «krevde diskusjon om kutt i sykelønna». Høyre-politikere og arbeidsgiverorganisasjoner mener det norske sykefraværet er for høyt, og at vi ikke har råd til det. Problemet er bare at påstandene ikke stemmer.

Les mer
Manifestnotat 5/2018

Fire tiltak for profittfri barnehage

En stadig større andel av de private barnehagene eies av kommersielle kjeder, på bekostning av ideelle aktører.
Det er bred oppslutning i befolkningen om at skattepengene bevilget til velferdstjenester skal gå til det og ikke til privat profitt. Her er fire politiske tiltak for å stoppe profitt i barnehagesektoren.

Les mer
Arbeidsmiljøloven:

Mot nulltimerskontrakter

– Kampen mot nulltimerskontrakter er tapt så lenge én-timerskontrakten er lovlig. Dagens arbeidsmiljølov oppfyller ikke lovgivers intensjon, nemlig at det skal være samsvar mellom reell arbeidsmengde og stillingsprosenten som står i arbeidskontrakten, sier Manifest-leder Magnus Marsdal til Klassekampen.

Les mer
Velferdsprofitører:

Folk flest er mot profitt i velferden

«Høyresiden og velferdsprofitørene har opinionen mot seg når de forsvarer kommersielle eieres rett til å hente ut profitt fra våre fellesfinansierte velferdstjenester,» skriver nestleder i Manifest Tankesmie, Ingrid Wergeland i Dagbladet.

Les mer
Private barnehager:

—Jeg trodde ikke den private næringsfrihet innebar fri tilgang på statlige midler

«Har samfunnet noe å tjene på kommersielle barnehager? Ingen av de to sentrale argumentene holder, » skriver Manifest-økonom Roman L. Eliassen i Dagbladet.

Les mer
Kronikk:

Frihetsteori fra Disneyland

Sylvi Listhaug og Frp burde innrømme det som nå blir åpenbart for stadig flere: Det er ikke USA som er Land of the Free, men Norge. Les Manifest leder Magnus Marsdals debattinnlegg i Dagbladet. 

Les mer
Økonomidebatt i VG

En myte ved livets slutt

Veksten i Norge var mye høyere under den sosialdemokratiske gullalderen ved navn «Gerhardsen» enn i perioden med privatisering og økende ulikhet etter 1980. VGs kommentator Astrid Meland, tåkelegger fakta, hevder Manifest-leder Magnus Marsdal.

Les mer
Barnehagebaronene:

Profittmotivet må ut av barnehagene

«Bemanningsnorm er bra, men vil ikke løse problemet med skattepenger som forsvinner ut av barnehagene på bekostning av tilbudet til barna,» skriver Manifest-utreder Ida Søraunet Wangberg i Dagbladet.

Les mer
Magnus Marsdal i Morgenbladet:

Hva ville Gerhardsen gjort når eierne av et privat barnehagekonsern tar 900 millioner kroner i profitt?

-Jeg mener pengene bør gå til felles velferd, ikke privat profitt. Det viktigste argumentet mot profittmotiverte barnehager er likevel noe mer fundamentalt.

Les mer
Debattmøte:

Venstrepopulisme nå! (Eller?)

Hvorfor vant Trump og hvorfor fosser høyrepopulismen fram? Hva kan venstresiden svare med? Kom og hør Åsa Linderborg om venstrepopulismen som forsvant og boken Populistiska Manifestet.

Les mer
Politisk pub:

Overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Dagens teknologi gir enorme muligheter til å overvåke, kontrollere og styre ansatte. Hvordan disse teknologiske mulighetene brukes og misbrukes varierer fra bedrift til bedrift. I arbeidsmiljøloven heter det at ansatte skal ha mulighet for «selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar». Hvordan kan ny teknologi brukes for å styrke disse rettighetene?

Les mer
Nytt notat:

Mer målrettet AFP

Hvordan sikre tidligpensjon til dem som trenger det?

Les mer
Politisk pub

Pensjon -solidaritet eller individuelt ansvar?

Avtalen om offentlig tjenestepensjon har nylig blitt ferdigforhandlet og skal stemmes over i uravstemnning hos fagbevegelsens medlemmer. Er det en god og rettferdig avtale som også ivaretar de som ikke har helse til å jobbe til de er 70 år?

Les mer
Nytt notat:

Bedre beskatning av internasjonale selskaper

Dagens selskapsskatt er ikke tilpasset måten internasjonale selskaper opererer på. Vi trenger derfor en mer moderne og rettferdig beskatning av internasjonale selskaper.

Les mer