fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport fra Manifest Tankesmie

En nedtrappingstrategi for norsk olje og gass

En opptrapping av grønn industrivirksomhet i Norge må henge sammen med en nedtrapping av petroleumsinvesteringer.

Les mer
Ny rapport:

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Les mer
Fra sosial dumping til kontrollert arbeidsinnvandring

Nytt notat om arbeidskraftinnvandring

Nytt notat ser på offentlig arbeidsformidling hvor utenlandske arbeidere bosetter seg, framfor å pendle over grensen.

Les mer
Ny rapport fra Mariana Mazzucato

Den grønne kjempen. Ny industristrategi for Norge

Hør Mariana Mazzucato innlede på vårt nettmøte 9. mars kl. 15 til 16.30. Den internasjonale stjerneøkonomen Mariana Mazzucato er en av arkitektene bak EUs Green Deal og økonomisk rådgiver for FN, OECD og en rekke regjeringer. I en ny rapport streker professoren opp en ny industristrategi som kan hjelpe oljenasjonen Norge gjennom det grønne skiftet. … Les resten av Den grønne kjempen. Ny industristrategi for Norge

Les mer
Rapport om grønn skipsfart og kraftintensiv industri

Framtidens industrinæringer

To rapportert fra Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 ser på potensialt for utviklingen av grønn skipsfart og kraftintensiv industri.

Les mer