fbpx

Venstresidens tankesmie

FRAMTIDAS INDUSTRINÆRINGER • DELRAPPORT 1

HAVVIND

Denne rapporten om havvind som mulig framtidsnæring for Norge inngår i utredningsprosjektet Grønn Industri 21, initiert av Manifest Tankesmie. Den er utarbeidet av De Facto.

Les mer
Da arbeiderbevegelsen nedkjempet ytre høyre – og hvordan vi kan gjøre det igjen?

Martin Tranmæls metode

Ny bok fra Mímir Kristjánsson. «Martin Tranmæls metode – Da arbeiderbevegelsen nedkjempet ytre høyre – og hvordan vi kan gjøre det igjen».

Les mer
Markering av 1. mai 2020 med live sending fra Manifest Studio

1. mai med Manifest Tankesmie

Vi inviterer deg til å markere arbeidernes digitale kampdag 1. mai 2020 sammen med Manifest Tankesmie.

Les mer
Grønn industri 21

Unikt samarbeid for grønn industriutvikling

Grønn industri 21 er et samarbeidsprosjekt for grønn industriutvikling, med miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen, for klodens klima og for norsk økonomi.

Les mer
Mediekurs av Manifest og De Facto

Mediekurs

Tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen, frivillige organisasjoner og kulturfolk er stadig mer avhengige av medier, både de gamle (aviser, TV, radio) og de nye (Facebook, Twitter. Instagram). Mediestrategi er helt nødvendig for å søke makt og innflytelse. I mange saker er fagforeninger og andre organisasjoner avhengig av støtte i opinionen for å nå fram. Mediehåndtering kan … Les resten av Mediekurs

Les mer