fbpx

Venstresidens tankesmie

MANIFESTFROKOST:

Har alle helse til å jobbe lenger?

Vi inviterer til frokostmøte på Kulturhuset i Oslo, tirsdag 23. mai!

Har alle helse til å få en verdig avgang? Betyr flere leveår nødvendigvis flere friske leveår? Hvilke betydninger kan Pensjonsutvalgets forslag få for helsa vår?

Les mer
MANIFESTFROKOST:

Svikter skolen arbeiderklassens barn?

Vi inviterer til frokostmøte om arbeidsorientert ungdom og teoritung skole.

Rundt 114 000 unge mellom 15 og 29 år er utenfor både jobb og skole. Det er hver tiende person i denne aldersgruppen. For den enkelte kan det påvirke deres selvfølelse, mestring og tilhørighet, men det skaper også andre åpenbare problemer, knyttet til manglende inntekt og selvstendighet. For velferdsstaten betyr det høye utgifter. Både for den enkelte og for velferdsstatens skyld må vi finne løsninger.

Les mer
Manifestkonferansen 28. mars 2023

NÅR SKAL DET BLI VANLIGE FOLKS TUR?

Når skal det bli vanlige folks tur? Om elitisme, populisme og solidaritet. 
I tretti år har norsk politikk vært sterkt preget av såkalte eksperter med stor avstand til vanlige arbeidsfolks liv.

Les mer
Rapport:

Et eksperiment med folkehelsa

I denne rapporten undersøker sosiolog Emil Øversveen de folkehelsemessige konsekvensene av å øke pensjonsalderen, sett i lys av sosial ulikhet i helse og inntektsår.

Les mer
Notat:

Et mindre solidarisk pensjonssystem?

Da pensjonsreformen ble innført med støtte fra LO, var betingelsen at den ikke skulle føre til økte sosiale forskjeller. Dette året skal pensjonsreformen opp til politisk evaluering. I dette notatet undersøker sosiolog Emil Øversveen om LOs krav har blitt innfridd.

Les mer