fbpx

Venstresidens tankesmie

En zombiehær over Europa

«Mange spørsmål ber om å bli stilt, men det vesentligste er kanskje dette: Hvorfor velger lederne i det vi kaller demokratier å gjøre disse gigantiske, upopulære kuttene fra folk flest? Bevegelsen for den såkalte Robin Hood-skatten har vist at budsjettbalansen i stedet kan opprettes med en liten skatt på finanstransaksjoner. Det ville selvsagt vært upopulært i Londons finansdistrikt, men i et demokrati skulle man i utgangspunktet anta at politikerne heller vil være upopulære blant ti tusen finansfolk enn blant ti millioner velgere.

Svaret på dette mysteriet er det den australske økonomen John Quiggin kaller en zombie: en idé-zombie med det engelske navnet ‘trickle down economics’»

Les hele kommentaren til Sigve Indregard