fbpx

Venstresidens tankesmie

Det vitenskapelige rådet

Det vitenskapelige rådet støtter Manifest senter for samfunnsanalyse med ideer, kvalitetssikring og bidrag i offentlig debatt.

Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
Annick Prieur, professor i sosiologi ved Universitetet i Aalborg og Universitetet i Oslo.
Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU.
Nils Aarsæther, professor i planlegging og lokalsamfunnsforskning ved Universitetet i Tromsø.