fbpx

Venstresidens tankesmie

Vil vi ha en «normal» sykefraværsstatistikk?

«I sykelønnsdebatten skulle man for eksempel kunne spørre seg hvordan visse land har kunnet oppnå høyere sysselsetting, med høyere produktivitet. Da blir det naturlig å se hva Norge har gjort riktig for å få til ‘unormalt’ høy produktivitet og sysselsettingsnivå, spesielt blant kvinner og eldre. En del av svaret på det spørsmålet, er en god sykelønnsordning,» skriver Ali Esbati, økonom i Manifest Analyse, i en spalte i Dagsavisen i dag.

Les hele teksten her