fbpx

Venstresidens tankesmie

Frps velgere sier klart nei til Frps belønning for lavt sykefravær

En fersk måling fra Synovate viser at Frps tiltak mot sykefravær er massivt upopulært blant partiets egne velgere.

70 prosent blant velgerne som sier de vil stemme Frp sier samtidig nei til Frps forslag om belønningsordninger for personer med lavt sykefravær.

PROGRAMMETS ORDLYD
Frps nye programpunkt om sykefravær lyder slik:

Frp vil «sørge for å ha belønningsordninger for personer med lavt sykefravær. Dette kan eksempelvis gjøres ved at en del av trygdeavgiften refunderes dersom det årlige sykefraværet holder seg under et visst antall dager.»

Belønningsordningen rettes ifølge programmets ordlyd mot personer med lavt sykefravær, ikke bedrifter.

Manifest TV snakker med folk flest om saken her.

NY MENINGSMÅLING
Synovates måling, bestilt av Manifest senter for samfunnsanalyse, har stilt ca 500 Frp-velgere dette spørsmålet:

«Synes du det er riktig eller galt at personer med høyt sykefravær skal betale mer skatt enn personer med lavt sykefravær?»

70 prosent av Frp-velgerne mener dette er galt, 16 prosent mener det er riktig. Menn er mer positive enn kvinner. Aldersgruppen 25-39 er mer positive enn andre aldersgrupper.

LAST NED MÅLING
Målingen er gjennomført i flere omganger gjennom juli og august og baserer seg på 500 intervjuer med stemmeberettigede som oppgir at de vil stemme Frp. Resultatene bør tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,9-4,5 prosentpoeng. Resultatene kan leses her.