fbpx

Venstresidens tankesmie

Frp-utspill mot sykemeldte og uføre

I debatten om sykelønnsordninger og uføretrygd har Fremskrittspartiet ønsket å framstå som uvillig til å kutte i bevilgningene til folk som har behov for å være borte fra jobb.

Samtidig har representanter for Frp fremmet forslag til innstramminger. Robert Eriksson, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite foreslår å fjerne tredagersregelen om egenmelding med begrunnelsen at ”sykelønnsordningen er i fare for å bli misbrukt av skulkere”. Eriksson vil også endre uførepensjonssystemet, ved å NAV til å blande seg mer inn i sakene.

Manifest Analyse har i et notat pekt på at de gode eksemplene i arbeidet med å redusere sykefraværet har bygget på helt andre grep enn de Frp foreslår. I Mandals kommune innførte man for eksempel 365 dager egenmelding. Sykefraværet gikk da ned. Manifest Analyse har også minnet om de negative effektene økt byråkratisering og overprøving har fått i Sverige. Vår anbefalning er heller tilrettelegging for individenes behov og økt innflytelse og ansvar for de ansatte. Dette er noe som har vist seg å fungere godt.