fbpx

Venstresidens tankesmie

Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?

FAFO lanserte i dag rapporten Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Hovedkonklusjonen er at det ikke er 7-800.000 nordmenn som er i et “utenforskap”. De aller fleste er inne i arbeidslivet, mens rundt 200.000 er “påmeldt”. De er midlertidig ute av arbeidslivet, men har realistiske sjanser til å komme inn igjen. Disse besitter et stort potensial som kan nås ved å blant annet skape nye arbeidsplasser.

Rapporten kan lastes ned på FAFOs nettsider.

Manifest Analyse har tatt opp tilsvarende temaer i rapporten Lanseringen av utenforskapet og i pamflettene Uførepensjon ABC og "Sykelønn ABC. ":http://www.manifest.no/boeker/sykeloenn_abc