fbpx

Venstresidens tankesmie

Uten kontroll

En stor gruppe arbeidstakere på sokkelen faller utenfor norsk arbeidsmiljølov og tilsyn. –Politikerne må nå til å ta grep, før det skjer en ulykkesier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi. Han er ikke beroliget av rapporten om flerbruksfartøy Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde mandag, og mener tilsynet unnlater å gå til kjernen av problemet.

Ap-politikeren Torstein Tvedt Solberg er en av få politikere som har engasjert seg i saken om de såkalt lovløse oljearbeiderne. – Situasjonen i dag er uholdbar og vi må raskt få en avklaring. Ingen er tjent med usikkerheten som råder nåsier han til Aftenbladet.


 FAKTA OM FLERBRUKSFARTØY 
* Flerbruksfartøy blir ofte brukt til å jobbe med undervanns- installasjoner på norsk sokkel.
* Skipene er ofte registrert under bekvemmelighetsflagg i land som Panama eller Bahamas.
* De maritimt ansatte om bord kommer inn under sjøfartslovgivingen, mens de som arbeider med oljerelaterte operasjoner er typisk innleid fra utenlandske bemanningsselskap. Selv om de arbeider på norsk sokkel på oppdrag for norske selskap, havner de i en juridisk gråsone mellom Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet. De faller utenfor norsk arbeidsmiljølov, uten rettigheter, stillingsvern eller sykelønn. Derav betegnelsen «de lovløse».
(hentet fra www.sysla.no)


OM FILMEN:
«Uten kontroll. Om flerbruksfartøy, sikkerhet og ansvar» setter søkelys på en gruppe arbeidstakere som står utenfor lovverket, nemlig oljearbeiderne på såkalte flerbruksfartøy. Norske myndigheter mister mer og mer av kontrollen med hva som skjer på norsk sokkel. Det betyr økt sikkerhetsrisiko, og det betyr at tusenvis av oljearbeidere ikke er dekket av arbeidsmiljøloven, og at de ikke har noe tilsyn å gå til. Industri Energi krever derfor at arbeidsmiljøloven må gjelde for oljearbeiderne på flerbruksfartøy, med Petroleumstilsynet som myndighet.

I filmen «Uten kontroll» hører vi historier fra folk som har jobbet om bord på flerbruksfartøy. – Det er skremmende å høre deres historier og trist at disse folkene ikke tør å stå fram med fullt navn og bilde, i frykt for represalier, sier Ommund Stokka.

– Oljearbeiderne på disse fartøyene har ingen verneombud, de har ikke rett til fast ansettelse, de har ikke oppsigelsesvern, de har ikke medbestemmelsesrett på helse, miljø eller sikkerhet (HMS), de har ikke krav om HMS-opplæring og de har ikke rett til å stanse farlig arbeid, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli

Filmen er laget av Manifest Tankesmie i samarbeid med fagforbundet Industri Energi.

Se filmen på Youtube her.

Cathrine Sandnes, leder i Manifest Tankesmie, skriver i Dagens Næringsliv:
«Norsk oljehistorie er en eventyrfortelling fordi vi bygde særnorske ordninger, både for hvordan ressursene skal utvinnes og hvordan velstanden skal fordeles. Overgangen fra store plattformer til flerbruksfartøyer truer denne eventyrfortellingen. 36 år etter Kielland-ulykken står vi i fare for å skape en sikkerhetskultur hvor det bare et spørsmål om tid før det kommer en ny storulykke.»


Les mer om filmen på Industri Energis hjemmesider her.

Se filmen «Uten kontroll» på Youtube her.

Les oppslaget «Mener situasjonen er uholdbar for 2-3000 oljearbeidere» her.

Les hele kronikken «Utenfor loven» her.

Se også filmen «Utenfor loven» (2015) om samme problemstilling her.