fbpx

Venstresidens tankesmie

Eurokrise utan ende

Rune Skarstein skriver i en kronikk i Klassekampen om Tysklands sentrale maktposisjon blant eurolandene. Landet har tilsynelatende kommet seg helskinnet gjennom finanskrisa, mens en rekke andre europeiske land sliter tungt, og har mottatt store lån fra tyske banker.

Flere tyske aktører har nå sett seg lei på at «tyske skattebetalere skal finansiere unnasluntrerne i andre euroland», men som Skarstein påpeker: «diagnosen til dei tyske nasjonalistane er feilaktig. Berre om eit einaste euroland, nemleg Hellas, er det grunn til å hevde at regjeringa har mangla «budsjettdisiplin» og ført ein «uansvarleg finanspolitikk». I alle dei andre eurolanda, medrekna Tyskland, skuldast budsjettunderskota at regjeringane har gått inn med enorme hjelpepakkar for å redde kaputte bankar som hadde kjøpt «giftige» derivat og drive ein hovudlaus utlånspolitikk.»

Les hele Skarsteins kronikk her.