fbpx

Venstresidens tankesmie

Unikt samarbeid for grønn industriutvikling

Manifest Tankesmie samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen til en dugnad for klodens klima og for norsk økonomi. De store og tradisjonsrike industriselskapene Aker Solutions og Kværner er med. Framtiden i våre hender er med. Fagbevegelsen fra både oljeindustrien og offentlig sektor er med, og Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, NITO, er med.

Venstresidas tankesmie Manifest har aldri tidligere mottatt finansiering fra Aker ASA-selskapene Kværner og Aker Solutions, som til sammen bidrar med en million kroner til utredningsprosjektet.

– Venstresida er nødt til å samarbeide med storkapitalen, mener Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie.

– Både klodens klima og norsk økonomi er helt avhengig av kompetansen innen grønn industri, uansett hvem som sitter med eierskapet, sier Marsdal.

De ulike aktørene i prosjektet – fra klimaaktivister til industrieiere – er uenige om mye i norsk oljepolitikk, men setter kreftene inn på det vi kan stå sammen om: For klodens klima, som for norsk økonomi, ligger mye av løsningen i grønn industri. Prosjektet skal skape dialog og samarbeid mellom krefter som ellers polariseres.

Utredningen gjøres i samarbeid med stjerneøkonomen Mariana Mazzucatos Insititute for Innovation and Public Purpose ved University College London, rangert blant de åtte beste universitetene i verden.

Grønn industri 21 har opprettet en referansegruppe på Stortinget med representanter fra Sp, Ap, SV, Rødt og MDG. Verken partiene eller de som finansierer prosjektet hefter for utredningens konklusjoner, som Manifest Tankesmie vil stå ansvarlig for.

Les mer på prosjektets nettside www.industri21.no 

Her er Manifest-notatet om Grønn Industri 21 (PDF). 

Dugnadskomiteen for Grønn industri 21:

  • Framtiden i våre hender
  • Konserntillitsvalgt i Aker ASA Atle Tranøy (Fellesforbundet)
  • NTL
  • Tidligere BI-rektor Jørgen Randers
  • Manifest Tankesmie

 

Grønn industri 21 har ekstern finansiering fra:

  • Kværner 500 000 kr
  • Aker Solutions 500 000 kr
  • LO i Aker ASA 300 000 kr
  • Norsk tjenestemannslag 100 000 kr
  • NITO 150 000 kr

Utredningen går fram til stortingsvalget i 2021. Første notat publiseres i starten av mars. Hovedrapporten med anbefalinger til en handlekraftig kli-ma- og industripolitikk skal være klar i løpet av 2020.

 

Pressehenvendelser:

Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie
Mobil: 924 58 464, magnus.marsdal@manifest.no

Ivar Simensen, External Communication, Aker Solutions
Mobil: 464 02 317, Ivar.Simensen@akersolutions.com

Torbjørn S. Andersen, Vice President, Communications & Investor Relations, Kvaerner
Mobil: 928 85 542, torbjorn.andersen@kvaerner.com

 

Medlemmene i dugnadskomiteen:

Framtiden i våre hender, en av Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjo-ner med over 35.000 medlemmer. Mål om å skape global rettferdighet, økologisk balanse og løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Atle Tranøy, Fellesforbundet og Aker ASA, Tranøy er styremedlem i Aker ASA, leder Akers Global Works Council og konserntillitsvalgt i Aker ASA. Represente-rer om lag 4.500 LO-medlemmer i Akers datterselskaper.

Jørgen Randers, professor og klimaveteran, tidligere rektor på Handelshøyskolen BI, ledet regjeringens lavutslippsutvalg 2005-6.
Norsk Tjenestemannslag (NTL): Fagforbund for ansatte i staten og i virksomhe-ter med offentlig tilknytning. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca. 50.000 medlemmer.

Manifest Tankesmie påvirker norsk politikk gjennom kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid for å fremme deltakelse, demokrati og rettferdighet. Er partipolitisk uavhengig og folkefinansiert, med over 300 fagforeninger og forbund som støttespillere.

 

Finansieringskilder:

Kværner: Leverer noen av verdens mest krevende offshoreplattformer og industrianlegg på land. Fokuser på komplette løsninger for prosjekter innen olje og gass, prosessindustri, fornybar energi og grønne løsninger. 2.800 ansatte i sju land.

Aker Solutions: Utvikler og leverer teknologi, systemer og tjenester for å produsere energi skånsomt og sikkert for å sikre effektiv utvinning av olje- og gassreserver. Bruker ingeniørfaglige kompetanse til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger. 16.000 ansatte i over 20 land.

Norsk Tjenestemannslag (NTL): Fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca. 50.000 medlemmer.

LO i Aker ASA: Består av om lag 4.500 LO-medlemmer i Akers datterselskaper.

NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) er landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. NITO har over 90 000 medlemmer, fordelt på alle sektorer i samfunnet.

 

 

Akademisk prosjektpartner:

Institute for Innovation and Public Purpose, University College London, ledet av professor Mariana Mazzucato. Mazzucato er blant de ledende økonomer på verdensbasis på inkluderende og bærekraftig vekst, er knyttet opp til FN, OECD, en rekke regjeringer, EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Mazzucato bidrar med ekspertise og delutredninger til Grønn Industri 21.

Spørsmål og svar om Grønn Industri (PDF).