fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny uføremelding fredag

Trolig legger regjeringen fram ny uføremelding på fredag. I dag skriver Arne Byrkjeflot, leder i Trondheim LO, i Adresseavisa: «Pressa har vært opphengt i striden om levealdersjustering, barnetillegg og fribeløp. Her har regjeringen vært nødt til å lempe på sitt opprinnelige forslag etter de voldsomme reaksjonene som kom etter lekkasjene i høst.

Men det har vært helt taust om den prinsipielle omleggingen. Før 67 år blir vi ikke lenger uførepensjonister, vi blir mottakere av uførestønad. Uføre skal ikke lenger skatte som pensjonister, men som lønnstakere. […] Alle støtteordninger som skal gjøre det mulig for uføre og pensjonister med lav pensjon å overleve er bygd på brutto inntekt. At nettoen er like lav betyr ingenting.»

Les Byrkjeflots innlegg her.