fbpx

Venstresidens tankesmie

Fra trygd til fattigdom

«Norge har skyhøy sysselsetting. Norge har høyere sysselsetting enn i forrige tiår og tiåret før det igjen. Norge har skyhøy produktivitet. Man skal ikke av den grunn være fornøyd og hvile på sine laurbær. Det gjør definitivt ikke Dagens Næringsliv. DN har tvert imot døpt Norge ‘verdens sykeste land’. DN maner til kraftige politikkomlegginger som endelig kan gjøre det ‘lønnsomt å arbeide’ også i Norge,» skriver Ali Esbati i en innlegg i Dagens Næringsliv. Esbati sammenligner DNs ønske om endring av velferdspolitikk, med den svenske høyresidens oppgjør med den såkalte ‘passive trygdelinjen’ i Sverige.

«Av flere titusen som er kastet ut av sykelønnsordningen for å ‘hjelpes’ tilbake i arbeid, har 3 prosent fått varig arbeid uten støtte. Selv om man regner med subvensjonerte sysselsettingstiltak er det ikke mer enn cirka elleve prosent som har kommet seg i arbeid. Arbeidsløsheten er fortsatt høyere enn da regjeringen Reinfeldt tok over, og sysselsetningsnivået er lavere,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her