fbpx

Venstresidens tankesmie

Toppen av isfjellet

I vår nye rapport Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge har vi undersøkt hvor store mørketallene for såkalt hvitsnippkriminalitet kan være.

Med hvitsnippkriminalitet mener vi økonomisk kriminalitet som er begått av personer i kraft av posisjon og tillit i stillinger tilknyttet virksomheter. De kan ha begått kriminaliteten for å berike seg selv eller for å berike virksomheten.

I denne rapporten viser vi hvordan vi har kommet fram til at hvitsnippkriminalitet trolig fører til en økonomisk skade for samfunnet på til sammen 12 milliarder kroner årlig.

Omfanget av hvitsnippkriminalitet ser altså ut til å være større enn trygdesvindel, som i 2015 kan anslås til 10 milliarder kroner.

Vi mener bekjempelse av økonomisk kriminalitet i samfunnet starter på toppen, ikke på bunnen.

Spørsmålet vi stiller her er: Bør politiet prioritere bort ressurser fra trygdesvindelsaker for å kunne etterforske flere hvitsnippsaker? Sagt på en annen måte: Om trygdesvindel behandles som et betydelig samfunnsproblem, er det da godt begrunnet fra samfunnets side hvis vi ikke gjør det samme med hvitsnippkriminalitet?

Last ned rapporten Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge her.

Les oppslag om rapporten i Klassekampen her.

Les sammendrag av rapporten her.

Milliarder_forsvinner_utsnitt
Faksimile: Klassekampen, 13.03.17