fbpx

Venstresidens tankesmie

Høyrepolitikk for all framtid? TISA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene

Rapport om TISA-avtalen

Norge er et av 50 land som for tiden deltar i forhandlinger om en ny handelsavtale for tjenester, kalt TiSA (Trade in Services Agreement). Målet er at avtalen skal sette en global standard for handel med tjenester.

Avtalen kan komme til behandling i løpet av inneværende stortingsperiode. Forhandlingene føres bak lukkede dører, så det er takket være lekkasjer at en rekke kontroversielle forslag nå er kjent.

Høyrepolitikk_for_all_framtid_cover

Last ned rapporten i pdf-format:
Høyrepolitikk for all framtid? TISA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene

 

AUTOMATISK OG IRREVERSIBEL

  • Det mest dramatiske ved TiSA er ambisjonen om å gjøre avtalen mest mulig irreversibel. En avregulering til fordel for kommersielle interesser vil ikke kunne reverseres innenfor avtalen av et nytt politisk flertall etter neste valg.
  •  Landene som forhandler må aktivt liste opp alle tjenester de vil unnta fra TiSAs forpliktelser. Alt som ikke listes opp, inkludert tjenester som ikke er funnet opp ennå, vil automatisk avreguleres og åpnes for kommersielle aktører.

NORSKE KONSEKVENSER

  • Norges regjering vil legge høyere utdanning og en rekke helsetjenester inn under TiSAs handelsregler. Regjeringen vil også frasi Norge muligheten til å stramme inn på frislippet av den omstridte bemanningsbransjen.
  •  Norge presser på for å gi private utdanningsaktører et særlig vern gjennom TiSA. Resultatet kan bli at folkevalgte i Norge står uten adgang til å begrense privat profitt og markedsandeler hos kommersielle interessenter innen skole og barnehage.
  • Regjeringen har i sitt åpningstilbud bedt om å få unnta blant annet sykehustjenester, grunnskole og videregående utdanning, sosiale tjenester, offentlig transport, vann og kloakk. Alle unntak må imidlertid forhandles om.
  • TiSA kan medføre enda sterkere innsnevring av innbyggernes demokratiske kontroll over utformingen av offentlige tjenester enn EØS-avtalen representerer. TiSA kan gjøre det ulovlig for norske kommunestyrer å føre driften av konkurranseutsatte tjenester tilbake til egenregi.

NORSKE KONSEKVENSER

  • Forretningslobbyister som European Services Forum jobber for at private selskaper skal gis rett til å saksøke staten for tapt fortjeneste, hvis selskapet mener en demokratisk vedtatt lov kan stride mot TiSAs handelsregler. Hvis de får gjennomslag for dette, vil innsnevringen av folkestyret til fordel for kommersielle aktører forsterkes.

Les rapporten «Høyrepolitikk for all framtid?» her.

Rapporten er skrevet av Ida Søraunet Wangberg og Lars Gunnesdal i Manifest Tankesmie, og Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten.

Nei til EU har bidratt med finansiering.