fbpx

Venstresidens tankesmie

Klassedelt tillit til systemet

Folk med høy utdanning stoler mer på politikere og makthavere enn folk uten høyere utdanning, viser Even Andreas Øvald i sin masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Øvald mener dette har sammenheng med klasseskiller innen norsk kultur: «Grunnen til at høyt utdannede personer oftere stoler på makthaverne, er at de besitter mye kulturell kapital. Det betyr at de har en fortrolighet med måten makthaverne tenker og snakker på. Den fortroligheten mangler de lavt utdannede. De står overfor et fremmed maktapparat, og har derfor liten tillit til det», sier han til Aftenposten.

Et interessant funn, med tanke på hvor ofte det påpekes at representantene på Stortinget har så lav utdannelse sammenlignet med parlamentarikere i andre land. Les mer i Aftenposten.