fbpx

Venstresidens tankesmie

Svar til Ove Vanebo

Les debatten om privatskoler i VG mellom Manifest Analyses Ebba Boye og Civitas Ove Vanebo her.

Civitas Ove Vanebo svarer på Ebba Boyes kronikk i VG 15.juni. Han skriver: «Når det gjelder svake svenske elevresultater i PISA-undersøkelsen, er dette sammensatte spørsmål. Bryter man ned tallene slik at man skiller mellom offentlige og private skoler, kommer faktisk privatskolene bedre ut, mens den offentlige skolen i Sverige har fått en drastisk nedgang. Forskerne Böhlmark og Lindahl fant i 2007 ut at en 10 prosents økning i frittstående skoler vil heve elevprestasjonene med 1 prosent.»

Boye svarer Vanebo i VG 24.juni. Hun skriver: «Det Vanebo ikke nevner er at den samme forskningsrapporten senere konkluderer med at de kortsiktige effektene er for små til å gi en varig positiv effekt. I tillegg er dette tallmaterialet fra 2003. Det har siden kommet en rekke rapporter som viser en sterk økning i antall privatskoler og samtidig et fritt fall i svenske skoleresultater. Med andre ord har teorien til Böhlmark og Lindahl siden 2007 fått ett hardt møte med realitetene i skolen, noe Civita har valgt å overse.

Det er på tide å legge ideologien på hylla. Det svenske eksperimentet har vist at markedsretting i skolen, gjennom stykkprisfinansiering, fritt skolevalg og privatskoler, fører til et lavere kunnskapsnivå. Skal vi utsette norske skolebarn for det samme eksperimentet, eller lære av feilene til den svenske høyresiden?»

Les kronikken «Høyres skolebaroner» her.
Les Ove Vanebos innlegg her.
Les Ebba Boyes svar her.