Tag Archives: velferd

Verdensborger av gemytt

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om kulturminister Linda Hellelands julehilsen som oppfordret til å «være stolt av det norske».

Selv ville jeg kanskje ha trukket fram litt andre ting, dersom noen hadde bedt meg trekke fram det beste med landet vårt. Velferdsstaten, for eksempel. For ikke å snakke om likestilling, rettssystemet og tilliten vi har til hverandre. Det ville ha kommet langt foran brunost, grøt og Ole Einar Bjørndalen.

[…] Jeg er helt enig med kulturministeren i at man skal være glad og stolt av mye i Norge. Måten vi har forvaltet oljeformuen i fellesskap, for eksempel, i stedet for å gjøre noen få mennesker søkkrike. Måten vi søker å utlikne maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, gjennom et organisert arbeidsliv. At hvem som helst kan bli minister, selv med et minimum av kunnskap om området de skal styre – det være seg fisk, folk eller finans.

Les hele kommentaren her.

Blåblått verdensbilde

Ali Esbati skriver i Klassekampen:

Oppe på kommandohøydene peker kompassnålen i en entydig retning. Dels skal lønnsutviklingen begrenses. Dels skal det være «uunngåelig» å betale mer for velferdstjenester gjennom markedet i stedet for skatteseddelen, og at syke og arbeidsløse skal straffes økonomisk. Dette er ingredienser i samme oppskrift. En oppskrift for å kanalisere ressurser nedenfra og opp – fra vanlige folk som jobber eller som delvis og/eller midlertidig har havnet utenfor arbeidsmarkedet, til alle de som har det trygt og godt.

Les hele kronikken her.

Farvel faktabasert velferdsdebatt?

Journalist Jon Hustad sin bok «Farvel Norge» (Dreyer forlag) ble i går lansert hos tenketanken Civita. I boka gjentar Hustad høyresidens favorittpåstander om velferdsstatens manglende bærekraft. Budskapet er at «den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko», noe som står i skarp kontrast til så å si all tilgjengelig fakta og statistikk.

Boka til Hustad «gjennomsyres av antihumanisme og mistro til folkestyret» skriver redaktør i Manifest Tidsskrift Mimir Kristjánsson i sin anmeldelse: «Hustad later til å ha glemt at økonomien er til for menneskene, og ikke omvendt. Gang på gang beklager han seg over at syke, kvinner, fiktivt fattige, uføre og innvandrere ikke klarer å leve opp til økonomens idealer. Til slutt er det nesten som man mistenker ham for å ville bytte ut folket og velge seg et nytt».

Les hele anmeldelsen her.

Flere omtaler av Hustads bok:

Valla om veien framover for venstresiden

Les intervju med Gerd-Liv Valla på Manifest Tidsskrift, der hun snakker om hva som må til for å styrke venstresiden i tiden framover:

Hvorfor skal vi holde oss til skatteløftet fra 2004? Folk er villige til å betale mer skatt, dersom de vet hva det går til. Mange har god råd i dag, men det er på tide å stille spørsmålet om hvor mye vi egentlig skal forbruke. Hvor mange ting skal vi ha. Når det private forbruket øker, blir det også større forskjeller mellom folk. Vår oppgave på venstresiden er å framholde viktigheten av fellesskapsløsninger.

Debatten om veivalgene for venstresiden går for fullt på Manifest Tidsskrift:

Mer frihet. Mer fellesskap.

Sveinung Rotevatn svarer (Dagbladet, 18.09) på Ali Esbatis kronikk (Dagbladet, 16.09) om behovet for en rødgrønn offensiv for mer fellesskap og frihet.

Rotevatn skriver: «Den uunngåelege framtida for norsk økonomi og arbeidsliv ser om lag slikt ut: Vi må jobbe meir, vi må stramme inn den offentlege pengebruken og vi må truleg gjere endringar i skattesystemet.»

Esbati svarer Rotevatn (Dagbladet, 19.09): «Norge har høy sysselsetting, både generelt og for grupper som i andre land ofte ikke jobber. Norge har høy produktivitet. Denne suksessen er et fellestrekk for flere land med velutviklede fellesløsninger. Land som i større grad har fulgt den ‘uunngåelige’ oppskriften til Rotevatn klarer seg betraktelig dårligere. Å minne om dette er ikke ‘å stikke hodet i sanden’, som Rotevatn påstår, men å sette erfaringer fra virkeligheten over markedsøkonomisk skrivebordsteori.»

Les Esbatis svar her.