Tag Archives: valg

Svensk trykkoker?

«Sverigedemokraternas gjennombrudd viser det motsatte av det trykkokerteorien påstår» skriver Ali Esbati i en kronikk i Dagsavisen.

«Når politikkens rekkevidde begrenses i spørsmål om økonomi og ressursfordeling, blir det spesielt vanskelig for arbeiderbevegelsen og dens partier å beholde organisasjon, identitet og lojalitet. I stedet vinnes valg lettere på ‘verdispørsmål’ og smart innpakning. Og feltet legges åpent for høyrepopulister. SDs inntreden i Riksdagen følger en periode med dramatisk fallende medlemstall i fagforeningene og sammenfaller med sosialdemokratiets dårligste valgresultat i Sverige siden innføringen av allmenn stemmerett.» skriver Esbati.

Les kronikken her

Høyrepopulister i Sveriges riksdag

Ali Esbati kommenterer valgresultatetSVTs debattsider. Han skriver: «Så vad nu? Man kan och bör hoppas på anständiga, liberala krafter inom svensk borgerlighet. Men det går knappast att räkna med att de borgerliga partierna ska motstå högerpopulismens lockelse. Vänstern och arbetarrörelsen måste därför självkritiskt förbereda sig för ett större ansvarstagande i kampen mot den främlingsfientliga högerpopulismen»

Manifest Analyses Ali Esbati stilte som kandidat for Vänsterpartiet, men kom ikke inn i Riksdagen.

Les hele Esbatis kommentar her.

Veien videre for venstrekreftene

Hvordan skal de rødgrønne vinne neste gang?
Vi kan anta at to av de viktigste årsakene til den knepne seieren i årets valg ikke vil være til stede i 2013.

I Klassekampen torsdag 17.9.09 analyserer Ingrid Wergeland og Magnus E. Marsdal valget. Les mer

Frps velgere sier klart nei til Frps belønning for lavt sykefravær

En fersk måling fra Synovate viser at Frps tiltak mot sykefravær er massivt upopulært blant partiets egne velgere.

70 prosent blant velgerne som sier de vil stemme Frp sier samtidig nei til Frps forslag om belønningsordninger for personer med lavt sykefravær.

PROGRAMMETS ORDLYD
Frps nye programpunkt om sykefravær lyder slik:

Frp vil «sørge for å ha belønningsordninger for personer med lavt sykefravær. Dette kan eksempelvis gjøres ved at en del av trygdeavgiften refunderes dersom det årlige sykefraværet holder seg under et visst antall dager.»

Belønningsordningen rettes ifølge programmets ordlyd mot personer med lavt sykefravær, ikke bedrifter.

Manifest TV snakker med folk flest om saken her.

NY MENINGSMÅLING
Synovates måling, bestilt av Manifest senter for samfunnsanalyse, har stilt ca 500 Frp-velgere dette spørsmålet:

«Synes du det er riktig eller galt at personer med høyt sykefravær skal betale mer skatt enn personer med lavt sykefravær?»

70 prosent av Frp-velgerne mener dette er galt, 16 prosent mener det er riktig. Menn er mer positive enn kvinner. Aldersgruppen 25-39 er mer positive enn andre aldersgrupper.

LAST NED MÅLING
Målingen er gjennomført i flere omganger gjennom juli og august og baserer seg på 500 intervjuer med stemmeberettigede som oppgir at de vil stemme Frp. Resultatene bør tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,9-4,5 prosentpoeng. Resultatene kan leses her.