Tag Archives: valg

Valgkamp 2015

Rust deg til valgkampen med pamfletter, bøker og foredrag fra Manifest.

 

Pamfletter

Forside_Den_delte_byen_lav-500x500

Den delte byen. Oslo etter atten år med borgerlig styre.

Liva og Linnea er født samme år og vokser opp i samme by. Liva på Slemdal i bydel Vestre Aker. Linnea på Enerhaugen i bydel Gamle Oslo.

I pamfletten følger vi de to jentenes livsløp, slik statistikken viser at et gjennomsnittlig liv utvikler seg på henholdsvis Slemdal og Enerhaugen.

Forskjellene i Oslo, og ulikhetene mellom bydelene er store og systematiske. Men verken inntektsforskjeller, helse eller levevaner oppstår i et tomrom. Det henger tett sammen med samfunnsforhold og politikken som føres.

I Oslo har vi hatt borgerlig styre siden 1997. I hele denne perioden har forskjellen mellom de rikeste og de fattigste økt.

Bestill pamfletten her 

FF3 forside lav-500x500

Fellesskap fungerer. Om hvorfor konkurranse truer velferdstjenestene våre

Høyre og Frp mener mer konkurranse vil gjøre velferdstjenestene bedre og mer effektive. Derfor vil regjeringen ha flere private barnehager, skoler og helsetjenester.

Men hva gjør egentlig privatisering og konkurranseutsetting med velferdstjenestene våre? Hvilke konsekvenser har det for kvaliteten? Og hvem tjener på det?

Bestill pamfletten her

 

Anbud_forside_lav-500x500

På Anbud. Konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper

Hvordan ble velferdstjenestene til de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond?

På fem år har sju kommersielle aktører tjent en halv milliard kroner på barnevernstjenester. Omtrent halvparten av plassene i norske barnevernsinstitusjoner drives av private aktører. Også innenfor rusbehandling, psykiatri og tilbudet til personer  med utviklingshemning øker innslaget av anbud og kommersielle selskaper.

I denne pamfletten kan du lese om hva markedstenkning og konkurranse gjør med disse tjenestene, og hva alternativene er.

Bestill pamfletten her

 

Rapporter

 

Rapportene kan lastes ned gratis i pdf-versjon:

Kommunane bygger landet. Handlingsrommet for ein aktiv lokal bustadpolitikk (2014)

Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen (2012)

Ute av balanse. Finansiering av velferd i kommunesektoren (2011)

 


Bøker

 

Herning_Velferdsprof-500x500

Velferdsprofitørene. Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene 

Linn Herning, 2015.

De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter.

De er velferdsprofitørene – de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester.

Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn?

Bestill boka her

 

Marsdal_o_lav-500x500

Lærerkoden. Indre motivasjon og kampen om norsk skole

Magnus E. Marsdal, 2014.

Bør våre barns skoler bli mer som bedrifter? Fører testkonkurranse til at barn lærer bedre? Skal rektor ha resultatbonus og styre som en direktør?

Nei, svarer Magnus E. Marsdal. Han mener alle foreldre bør bekymre seg når bedriftsinspirert styring åpner for «amatørenes inntogsmarsj» i skolen.

Lærerkoden gir tankevekkende eksempler på hvordan de voksnes resultatjag på kort sikt, blant annet ved nasjonale prøver, kan være uforenlig med barnas beste på lang sikt.

I denne boka møter du læreren som nektet å krysse av for høy, middels eller lav kompetanse hos elever i barneskolen. Striden Marius Andersen utløste i Sandefjord burde inspirere alle som forsvarer fellesskolens verdier, mener forfatteren.

«Ikke ytre prestisje, men indre motivasjon. Der ligger lærerkoden og nøkkelen til en god skole.»

«Denne utgivelsen handler om tillit og mistillit i skolen, om styring, ideologi og kunnskap. Boka bør interessere foreldre, lærere, ledere og politikere – uavhengig av partitilhørighet.»
Thomas Nordgård, leder i Utdanningsforbundet Troms

«Stadig flere forskere, skoleledere og lærere kritiserer at fellesskolen i økende grad styres ut fra en bedriftsøkonomisk tenkemåte. I Lærerkoden gjør Marsdal denne kritikken konkret og forståelig.»
Svein Østerud, professor i mediepedagogikk ved Universitetet i Oslo

Bestill boka her

 

Kunnsk_pocket_forside_liten-500x500

Kunnskapsbløffen. Skoler som jukser og barn som gruer seg

Den viktigste boka om norsk skole!

Norsk skolehverdag preges stadig mer av prestasjonstester. Før nasjonale prøver blir lærere befalt å legge vekk pensum for å drille elevene. Foreldre forteller om barn som rammes av søvnmangel og vondt i magen og gråter på grunn av prestasjonspresset.

Kunnskapsbløffen undersøker virkeligheten bak testresultatenes blanke fasade.

Fører disse metodene til bedre læring? Hva skjer med den norske skolens grunnleggende verdier?

«Kunnskapsbløffen har et viktig budskap. Hva skal vi med tester hvis lærerne ikke har tid til å følge dem opp?» Lovleen Brenna, tidl. leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen

«Det er en vekker av en bok Magnus Marsdal har gitt oss. Skarpe observasjoner, godt disponert, en bok til fortvilelse og glede.» Nils Christie i Dag og Tid

 Bestill boka her

Foredrag

Vi reiser gjerne rundt og holder foredrag.
Oversikt over aktuelle tema og foredragsholdere finner du her. 

Stream av Manifest Frokost: Hva nå, Hellas?

Manifest Frokost: Hva nå, Hellas?

21. juni kl 08.00-09.30 på Litteraturhuset (Kjellern)
Opptak fra møtet kan sees her.

I kjølvannet av valget inviterer vi til Manifest Frokost for å diskutere utfallet og forsøke å spå hvilken framtid landet har foran seg. Kan Hellas beholde euroen? Hva blir konsekvensene for økonomien dersom landet forplikter seg til ytterligere nedskjæringer? Og hvor mye er egentlig igjen av demokratiet?

I panelet:
Ali Esbati, økonom, Manifest Analyse
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Gro Holm, NRKs utenrikskommentator, dekker valget fra Hellas

Ordstyrer: Yohan Shanmugaratnam, utenriksredaktør i Klassekampen

Den som intet våger, intet vinner

“Hvordan hente ut flertallspotensialet gjennom å gjøre valgdeltakelse mer meningsfylt for flere av de mindre privilegerte? Den motsatte strategien er selvutslettende. Hvis venstresida ikke lenger våger å være venstreside, hvis fellesskapet forvitres ovenfra, da åpnes opinionen for den private lommebokens løsninger, " skriver Magnus E. Marsdal og Julie Lødrup i en kronikk i VG søndag 18. september.

Les kronikken her
Kronikken er et svar til VGs kommentator Elisabeth Skarsbø Moens valganalyse 13. september.

Svensk næringsliv jobbet for høyredreining av Sosialdemokratiet

Svenske Aftonbladet avslører i dag at Svenskt Näringsliv (svenske NHO) har betalt et PR-byrå for å prege valganalysen av sosialdemokratenes nederlag. Målet for kampanjen var å få sosialdemokratene til å konkludere med at for lite høyredreining i politikken, var en viktig grunn til valgtapet.

Sentral i kampanjen finner vi tidligere SSU-leder (leder for svenske AUF) Niklas Nordström. Han har vært aktiv i mediene med sin valganalyse, blant annet i SVTs valgvake. Aftonbladet avslører i dag at han som PR-konsultent i selskapet Prime har hatt valganalyse som oppdrag på vegne av kunden Svenskt Näringsliv.

“Mona Sahlins eget avskedstal gav en fingervisning om att kampanjen gett effekt. Bland annat försvarade hon alliansens jobbskatteavdrag," skriver Aftonbladet.

Les mer i Aftonbladet
Les kommentar i Aftonbladet

Politisk anbefaling med lønnsslippen

I anledning tirsdagens valg i USA har ansatte ved McDonalds i Ohio blitt anbefalt å stemme på republikanerne. Sammen med lønnsslippen fikk de et brev med en klar anbefaling om hvem de burde stemme på på valget: «If the right people are elected we will be able to continue with raises and benefits at or above our present levels,» sto det i brevet. «If others are elected we will not.»

Ledelsen i McDonalds Ohio tar avstand fra anbefalingen og sier de respekterer forskjellige meninger og folks rett til å stemme.

Les mer her