Tag Archives: USA

Anonyme bidrag sikret valgseier i USA

Valgkampanjene i forkant av valget i USA involverte som vanlig store summer. En stor andel av pengene kom fra anonyme givere, og disse bidragene utgjorde til sammen nesten en halv milliard dollar. For eksempel har noen av USAs rikeste personer i det stille finansiert store deler av Tea-Party bevegelsen.

I de 74 distriktene der den sittende kandidaten (alle utenom tre var Demokrater) tapte plassen, viser en rapport at pengene fra disse anonyme kildene hovedsakelig gikk til Republikanerne. En annen oversikt viser at disse pengene i kjent stil ble brukt til å sverte motparten.

Les rapporten «Outside Job» her.

Politisk anbefaling med lønnsslippen

I anledning tirsdagens valg i USA har ansatte ved McDonalds i Ohio blitt anbefalt å stemme på republikanerne. Sammen med lønnsslippen fikk de et brev med en klar anbefaling om hvem de burde stemme på på valget: «If the right people are elected we will be able to continue with raises and benefits at or above our present levels,» sto det i brevet. «If others are elected we will not.»

Ledelsen i McDonalds Ohio tar avstand fra anbefalingen og sier de respekterer forskjellige meninger og folks rett til å stemme.

Les mer her

Amerikanere foretrekker svensk inntektsfordeling

Inntekt og formue konsentreres hos en stadig mindre andel av befolkningen verden rundt, og Norge er intet unntak. Men hvilken inntektsfordeling bør et samfunn ha? Forskerne Michael Norton og Dan Ariely har i en ny undersøkelse spurt et representativt utvalg bestående av over 5000 amerikanerne om deres syn på fordeling av rikdom, og presenterer resultatene i sin nye artikkel «Building a Better America – One Wealth Quintile at a Time».

Les mer her.

Du er hva du konsumerer?

Finanskrisen har blåst liv i en lenge pågående debatt om finansnæringens plass i økonomien. Siden 1970-tallet har finanssektoren vokst kraftig på bekostning av andre deler av økonomien, særlig i USA. Denne radikale endringen i næringsstruktur var etter manges syn en medvirkende årsak til finanskrisen.

Frihandelsguru Jagdish Bagwhati mener derimot at produksjon kommer i andre rekke. I sin artikkel The Manufacturing Fallacy skriver han: «In short, it is what you consume, not what you produce, that influences what sort of person you will be and how that affects your economy and your society».

Satt på spissen mener han at det er likegyldig om et land produserer potetchips eller mikrochips.

Det Bhagwati kan synes å ta for lett på, er at hva et land produserer ikke er irrelevant. Utviklingen i USA kan tjene som eksempel. Altfor mange kloke hoder har over lengre tid funnet veien til spekulativ finansvirksomhet. Samtidig har flere og flere personer blitt henvist til underbetalte «McJobs». Dette har skjedd parallelt med en storstilt utflagging av tidligere godt betalte arbeidsplasser i industrien. Helt siden 1970-tallet har finansnæringens andel av samlet profitt økt på bekostning av industriens.

Dette har i sum ført til at den amerikanske økonomien over tid har blitt mindre i stand til å gjøre opp for seg. Og det er ikke sånn at så lenge man har en velutviklet finanssektor, er det mindre viktig at man også produserer varer og tjenester som man kan betale for konsumet med. Man trenger å eksportere.

Den jevne amerikaner har i flere tiår kunnet se langt etter økte reallønninger, mens profitten i landets største selskaper har vært fenomenal. Som Thomas Hebsgaard skriver i dagens Klassekampen (opprinnelig artikkel i Information): «For hver dollar i reel inntektsvekst mellom 1976 og 2007 gikk 58 cent til den rikeste prosenten av husstandene.»

Den observerte veksten i den amerikanske økonomien de siste tiårene kan derimot se ut til å ha vært et produkt av en enorm økning i privat og offentlig gjeld. Den «positive» effekten på BNP av økt gjeldsnivå har lenge vært synkende. Og som denne grafen viser, er festen nå definitivt over.

Skal USA komme seg ut av uføret de nå befinner seg i, og for å gjenopprette de store ubalansene i den amerikanske (og verdens-) økonomien, bør de sørge for at større deler av befolkningen får ta del i velstandsutviklingen. Og først og fremst må de produsere…

Les artikkelen til Bhagwati her.

Les artikkelen til Hebsgaard her.

Det amerikanske mareritt

«The American people are hurting», skriver den amerikanske senatoren Bernie Sanders i artikkelen «No to Oligarchy». Sanders, som er én av to amerikanske senatorer som verken er Demokrat eller Republikaner, tar i sin artikkel et oppgjør med hvordan kombinasjonen av romslige skattekutt for landets rike elite under Bush-perioden og effektene av finanskrisen har vært en tragedie for flertallet av USAs befolkning.

Sanders skriver blant annet i sin artikkel: «The American people are hurting. As a result of the greed, recklessness and illegal behavior on Wall Street, millions of Americans have lost their jobs, homes, life savings and their ability to get a higher education. Today, some 22 percent of our children live in poverty, and millions more have become dependent on food stamps for their food.»

Senatoren mener det er tvingende nødvendig at de enorme skattekuttene som ble iverksatt for de aller rikeste under Bush-perioden blir reversert. Disse personene, og de store selskapene (som ofte ikke betaler skatt, men heller mottar store offentlige subsidier), må begynne å betale sin del til fellesskapet igjen.

Les hele artikkelen her.