Tag Archives: ufør

Ufør debatt

«Man ønsker å overføre prinsippene bak pensjonsforliket på uførepensjonen, som innebærer at pensjonen vil justeres ned når generell levealder går opp – med mindre man jobber flere år. Den ordningen som skal ‘stimulere’ eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, vil altså ramme mennesker som får trygdeytelser fordi de ikke kan jobbe» skriver Ali Esbati i kronikken Ufør debatt i Dagsavisen i dag.

«Man utroper ikke seg selv til ufør. Det er en bedømmelse som gjøres av leger og Nav. Men det er selvsagt de uføre selv som er mål for mistroen, når det antydes at det skulle være ‘attraktivt’ å være ufør. Det bildet som gnis inn med denne typen argumentasjon, er at rike Norge er blitt et land av slappinger som koser seg med uføretrygd så fort det blir mulig» skriver Esbati.

Les kronikken her.