Tag Archives: tillit

Mistillitens pris

Økonom i Manifest Analyse, Ali Esbati, kommenterer i Klassekampen i dag debatten som har gått den siste tiden om sykefraværet:

De velbeslåtte elitenes nedoverrettede mistillit har lange tradisjoner. Velferdssystemene i Skandinavia har, tross store mangler, vært relativt vellykkede når det gjelder å begrense skadene av denne mistilliten. Når synsere og tenkere i Norge nå overgår hverandre i kravene på at man skal «våge» ta av silkehanskene når det gjelder syke og uføre, er det viktig at man setter forslagene inn i en større sammenheng. Da kan vi se på hva slags prinsipper for organisering av velferd det er som har grunnlagt internasjonalt sett svært gode sosiale og økonomiske resultater i Skandinavia.

Les hele teksten her