Tag Archives: sysselsetting

NHOs forhold til fakta

I anledning NHO Agder sin konferanse om «velferdsfella» skriver Magnus Marsdal i Fædrelandsvennen om NHOs forhold til fakta.

«NHO og Høyre burde tenke seg om en gang til, før de fortsetter kampanjen for å døpe om velferdsstaten til «velferdsfellen». Sammenlignet med de fleste land, er «den norske modellen» for felles velferd og regulert arbeidsliv en stor suksess. I Norge går sterkere velferdsrettigheter og mindre ulikhet enn i andre land hånd i hånd med høyere sysselsetting og skyhøy produktivitet. Det finnes mange meninger om hva som er viktigst i denne «modellen».

Men til grunn for hele suksesshistorien lå noe svært verdifullt som ikke bør gå tapt: Systemet bygde på en grunnleggende respekt for og tillit til vanlige ansattes innsats, moral og skaperkraft. Denne respekten fortjener de fortsatt i dag. Og samfunnsdebatten fortjener redelige aktører. Alle har rett til sine egne meninger. Selv ikke NHO har rett til sine egne fakta.»

Les Magnus Marsdals kronikk her.

Nødvendighetsfellen

Ali Esbati skriver i Dagsavisen om hvordan NHO prøver å etablere forestillingen om «nødvendige» velferdskutt i Norge, ved å henvise til slike kutt i bl.a. Storbritannia.

«Mens det er åpenbart at sterke politiske krefter jobber for en avløvet velferd, kan det selv for et øvet øye være vanskelig å på det politiske markedet finne et tydelig program for å utvide, fordype og forbedre velferden. Dette altså til tross for at det samme politiske resonnementet som alltid har pekt fram mot «nødvendigheten» av en slanket velferd, nettopp har bidratt til en global økonomisk kollaps, skriver Esbati.

Les hele kronikken her.

Enda en bølge

«Velferdsstaten rammes nå ifølge NHO av tre bølger. Eldrebølgen, migrasjonsbølgen – og trygdebølgen. Den siste «følger av at en stadig større andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet,» skriver NHO. Dette er en «interessant» påstand, siden det ifølge fritt tilgjengelig statistikk er en stadig større andel av befolkningen som er innenfor arbeidslivet», skriver Ali Esbati i dagens Klassekampen.

«Det kan til sammen se ut som at NHO, med påstandene sine om «trygdebølgen», prøver et støttegrep i kampen om problemformuleringsprivilegiet: Å forsøke å etablere et faktaformuleringsprivilegium. Å ganske enkelt gjenta noen uriktige eller upresise opplysninger helt til de blir oppfattet som selvsagte.»

Les hele kronikken her.