Tag Archives: sykelønn

Den blå arbeidslinja

Argumentene for det brutale sykelønnsystemet i Sverige kjenner vi også fra høyresiden i Norge.

Borgerlige politikere snakker bekymret om «utenforskapet», men Sveriges eksempel viser formålet med innstrammingene: Å utbetale deler av trygdebudsjettet som skattelette og samtidig presse flere deseperate mennesker ut i arbeidsmarkedet, skriver Magnus E. Marsdal.

Les mer her.

Sannheten om svenske sykelønnskutt

SVT har laget en sterk dokumentar om 61 år gamle Mari-Louises møte medde nye sykelønnsreglene som Sveriges regjering innførte i 2008.

Legen sykemeldte henne fulltid en måned på grunn av ødelagte arbeidshender, sterk angst og depresjon. Försäkringskassan (svenske NAV) overkjørte legen og sendte brev om at kvinnen ble fratatt sykepengene. Hun leste brevet. Hun tok sitt eget liv.

I år kastes over 30.000 sykemeldte svensker ut av sykelønnsordningen, som følge av det nye systemet for innsparing. Sykelønn kan bli høstens store valgkampsak i Sverige.

Se Uppdrag gransknings dokumentar her.

– Sveriges sykelønnsystem er vanvittig

Socialdemokraternas partileder Mona Sahlin hevder svenskenes nye sykelønnsystem er «vanvittig». Hun vil fjerne de standardiserte sykemeldingsskjemaene med bestemt antall uker sykemelding for hver diagnose.

– Disse sykdommene rammer oss som individer veldig ulikt. Det finnes dem som er svært alvorlig syke, med kreft, men som kan fortsette i arbeidet sitt. Andre, med svært hardt fysisk krevende arbeid, kan ikke arbeide. Man standardiserer, i stedet for faktisk å forsøke å hjelpe hver og en, sier Sahlin til NRK.

Socialdemokraterna vil gå til valg på å endre sykelønnsystemet som enkelte i Norge synes er et mulig forbilde.

Se intervjuet hos NRK.

Stein Erik Hagens «friskelønn»

– Denne typen umoralsk skoft som trekkes fram i media nå, er et forsvinnende lite tema i forhold til det det virkelig handler om, som er nedsliting av arbeidskraft og ikke minst et arbeidsliv der det ikke er plass til alle, sier Manifest Analyses Magnus E. Marsdal til TV 2 Nyhetskanalen tirsdag.

Milliardær Stein Erik Hagen forslår å belønne de som er friske økonomisk. Marsdal mener dette er meningsløst i forhold til debatten om sykefravær som er reist de siste ukene:

– Den sektoren der fraværet øker mest, er tunge pleieyrker innen helse og omsorg. Det er jo særlig helsefagarbeidere, de som mater og steller våre eldre hver dag, som har tung fraværsøkning. Det er eldre kvinner, kanskje over 55 år, som har vært 20-30 år i det yrket. Og der er det ikke noen vits i å komme med noen kroner ekstra når ryggen er kaputt, sier Marsdal, som for tiden jobber med pamfletten Sykelønn ABC.

Les mer.

PS: En variant av Hagens «friskelønn» er allerede programfestet hos Fremskrittspartiet. Se Manifest TV og «folk flest» om temaet!

Ønsker færre «fantasifulle påstander» om norsk sykefravær

I en kronikk i Dagbladet etterlyser overlege ved arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, Håkon Lasse Leira, en mer kunnskapsbasert diskusjon om sykefraværet i Norge:

Til tross for at Statistisk sentralbyrå (SSB) kan fortelle at fraværet nå er omtrent på samme nivå som på 1970-tallet, er det fritt fram for fantasifulle påstander om det norske sykefraværet. SSB kan fortelle at fraværet svinger litt, som oftest motsatt av svingninger i arbeidsløsheten. Dessuten er korttidsfraværet, 1- 3 dager, det som kan settes i sammenheng med akutt sykelighet, konstant på cirka 1,5 prosent.

Leira påpeker blant annet at fem prosent av arbeidstakerne står for hele 80 prosent av sykefraværet. «Å øke kravene og stramme inn på rettighetene blir som å piske en trøtt hest. Det er ikke mer å hente,» skriver han.

Les hele kronikken her, og artikkel på temaet her.