Tag Archives: sykelønn

Et svenskesug å holde seg unna

I en ny bok, «Kampen om sjukfrånvaron», har Björn Johnson ved Malmø Høyskole analysert den svenske debatten om sykefravær. Den viser hvordan påstander som var overdrevne eller feilaktige ble banket inn som faste premisser i den politiske samtalen gjennom det første tiåret av 2000-tallet.

Her finnes det mange paralleller til Norge i dag, skriver Ali Esbati i Dagsavisen. Les artikkelen her.

Er Sverige et forbilde for norsk sykelønn?

I Sverige har sykefraværsstatikken blitt presset ned. Men til hvilken pris – og med hvilke begrunnelser? I den ferske boken «Kampen om sjukfrånvaron» har den svenske forskeren Björn Johnson analysert den svenske sykelønnsdebatten over tid. Resultatene gir en god bakgrunnsforståelse også for den norske debatten. I dag skriver Johnson i en artikkel i Sydsvenskan:

Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem.

Samtidig rapporterer Sveriges Radio om konflikter mellom byråkratene ved svenske NAV og legene.

Spørsmålet er om denne utviklingen er et godt forbilde for Norge.

Les hele innlegget her

En syk debatt

«Anklager om svekket arbeidsmoral fra høyresidens politikere – og høyresidens leger – har ført til en krisemaksimering rundt sykefraværet. Etter hvert trodde mange det var sant at synkende arbeidsmoral hadde gitt oss rekordhøyt sykefravær,» skriver Manifest Analyses Ingrid Wergeland i LO Aktuelt nr 2/10.

Les artikkelen her

Tetzschners tillit

Høyres Michael Tetzschner mener «konservative har tillit til menneskene». Samtidig foreslår han endringer i sykelønnsordningen, basert på det stikk motsatte.

Tetzschners tillit er «strengt klassebundet. Til sitt eget sjikt har Tetzschner så sterk tillit at han holder deres klasseinstinkter og klassefordommer over økonomiske fakta,» skriver Manifest Analyses Ali Esbati i en kronikk i Klassekampen.

Les artikkelen her

Vil vi ha en «normal» sykefraværsstatistikk?

«I sykelønnsdebatten skulle man for eksempel kunne spørre seg hvordan visse land har kunnet oppnå høyere sysselsetting, med høyere produktivitet. Da blir det naturlig å se hva Norge har gjort riktig for å få til ‘unormalt’ høy produktivitet og sysselsettingsnivå, spesielt blant kvinner og eldre. En del av svaret på det spørsmålet, er en god sykelønnsordning,» skriver Ali Esbati, økonom i Manifest Analyse, i en spalte i Dagsavisen i dag.

Les hele teksten her