Tag Archives: sykelønn

Sverige: Sterke protester mot sykelønnssystemet

Denne uken har titusener av svensker deltatt i markeringer mot landets sykelønnssystem. En av talerne i Stockholm var kreftsyke Erik Videgård, som tidligere har skrevet om sitt eget tilfelle i mediene. Han kunne fortelle om sine kontakter med andre kreftsyke som har blitt tvunget ut i arbeid og om barn til foreldre som ikke har penger, fordi de ikke får sykelønn.

Eksemplene på de absurde konsekvensene av dette systemet har etter hvert blitt uhyre mange. Nå har også Sveriges Kristna Råd – et politisk uavhengig samarbeidsorgan for kirkene i Sverige – fått nok. Mange kirker har opplevd at flere og flere fortvilte mennesker søker seg til dem, fordi de blir nektet støtte fra samfunnet med de nye reglene.

Les mer her.

En aktiv fattigdomslinje

«I Sverige ser vi det nye velferdshøyre i praksis. Det stilles absurd harde krav til syke, og fattigdommen øker,» skriver Ali Esbati i Klassekampen.

«De harde takene mot syke og arbeidsløse har ikke ført til noen framskritt når det gjelder deltakelse på arbeidsmarkedet. Men det har medført grunnleggende forandringer for hvordan samfunnet forholder seg til dem som er syke eller arbeidsløse,» skriver Esbati.

Les innlegget her

Les rapporten «Lanseringen av ‘utenforskapet’ – hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene»

Fra trygd til fattigdom

«Norge har skyhøy sysselsetting. Norge har høyere sysselsetting enn i forrige tiår og tiåret før det igjen. Norge har skyhøy produktivitet. Man skal ikke av den grunn være fornøyd og hvile på sine laurbær. Det gjør definitivt ikke Dagens Næringsliv. DN har tvert imot døpt Norge ‘verdens sykeste land’. DN maner til kraftige politikkomlegginger som endelig kan gjøre det ‘lønnsomt å arbeide’ også i Norge,» skriver Ali Esbati i en innlegg i Dagens Næringsliv. Esbati sammenligner DNs ønske om endring av velferdspolitikk, med den svenske høyresidens oppgjør med den såkalte ‘passive trygdelinjen’ i Sverige.

«Av flere titusen som er kastet ut av sykelønnsordningen for å ‘hjelpes’ tilbake i arbeid, har 3 prosent fått varig arbeid uten støtte. Selv om man regner med subvensjonerte sysselsettingstiltak er det ikke mer enn cirka elleve prosent som har kommet seg i arbeid. Arbeidsløsheten er fortsatt høyere enn da regjeringen Reinfeldt tok over, og sysselsetningsnivået er lavere,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her

Fra syk til arbeidsledig

I den norske sykelønnsdebatten blir det ofte sagt at vi skal “se til Sverige” for å se på endringer av sykelønnsordningen. Nå begynner konsekvensene å vises av omleggingen av ordningen i vårt naboland.

Med endringene av den svenske sykelønnsordningen blir flere tusen personer som før har fått sykepenger fått omdefinert sin status, til nå “å være friske nok til å søke jobb”.

Etter et halvt år har 1,9% (451 personer) av de 23 146 tidligere syke svenskene, som har blitt henvist til å gå på arbeidsmarkedstiltak, fått ordinær jobb. Dette viser tall fra Arbetsförmedlingen, ifølge Sveriges radio.

Det har også kommet fram flere historier om folk som har tatt livet sitt, etter ikke lenger å ha rett til sykepenger.

Livets lotteri

«Er det noen som husker saken som skapte et helvetes leven mellom LO-leder Gerd-Liv Valla og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i 2006? Etter sommerferien ligger den igjen på fagbevegelsens bord» skriver Magnus E. Marsdal i en kronikk i Klassekampen 31.7.2010.

«Sykefraværet har falt kraftig, men det politiske dramaet pågår for fullt».

Les kronikken her