Tag Archives: sykelønn

Desinformerer Høyre om sykefravær?

Høyres nestleder Bent Høie debatterte innføring av «normert sykemelding» med helseminister Jonas Gahr Støre NRKs Dagsnytt atten onsdag. Høie argumenterte med at gjennomsnittlig fraværslengde ved skulderskade i Vestfold er «over 100 dager», mens det i Telemark ligger «litt over 53 dager».

Påstanden er misvisende, noe vi viser i et nytt faktaark.

Arbeids- og velferdsetatens rapport om fylkesvise forskjeller i fraværets varighet viser at gjennomsnittlig fravær ved «skuldersyndrom» er 81 dager i Vestfold og 65 dager i Telemark.

Dette er en forskjell på 16 dager, ikke over 50 dager, som Høyre påstår.

Hvis man sammenligner median fraværslengde ved skuldersyndrom, er den 28 dager i Vestfold og 22 dager i Telemark. Da er vi nede i en forskjell på seks dager.

Les faktaarket her.

Høyres uavklarte sykelønn

Magnus E. Marsdal svarer Torbjørn Røe Isaksen om sykelønn i Dagbladet: «Det er positivt at arbeidspolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen svarer på spørsmål om sykelønn. Men hva Høyre faktisk vil gjennomføre er fortsatt uklart.»

Les hele innlegget her.

Svensk «overhaling»

Ali Esbati skriver i Klassekampen om Kristin Clemets ønske om en «overhaling» av den norske velferdsstaten etter svensk modell:

«Den svenske regjeringen har styrt etter samme idé som Clemet og høyresida i Norge vil ha som ledestjerne for norsk politikk: Å gjøre det «mer lønnsomt å arbeide», det vil si å dele ut økonomiske straffer til alle som er arbeidsløse, syke eller uføre; noe som kompletteres med ekstra belønning til alle som har stor formue. Det sier mye at Clemet – med støtte i The Economist, som tidligere har utnevnt fagforeninger i offentlig sektor til framskrittets hovedfiende – kaller dette for en «overhaling», der «de offentlige tjenestene er opprettholdt, mens skattene og stønadene er litt redusert for å styrke arbeidslinjen».

Les hele kronikken her.

Sykelønnskutt med Høyre?

Onsdagens sending av Harde fakta på TV2 var viet sykelønn, og Høyres Torbjørn Røe Isaksen ble spurt om hvorfor de ikke ønsker å kutte i sykelønnsordningen. Programleder Jon Hustad var tydelig misfornøyd med at Isaksen ikke ville gå inn for sykelønnskutt. Men var det egentlig det han sa?

Faktum er at Isaksen sa to ting på en gang. Først sa han vi skal ikke kutte sykelønna per dags dato. Men senere la han til et nytt budskap: det kan bli aktuelt hvis sykefraværet stiger.

Høyre oppnår to ting med denne kommunikasjonen:

  • 1. De gir inntrykk av at velgerne trygt kan stemme Høyre uten å frykte dårligere sykelønn.
  • 2. Samtidig har de skaffet seg handlingsrom til å kutte i ordningen om de vinner regjeringsmakt og det kommer en ny fraværstopp. Og det uten å bryte et eneste valgløfte.

Les mer i faktaarket «Sykelønnskutt med Høyre?» her.