Tag Archives: Sykefravær

Fra trygd til fattigdom

«Norge har skyhøy sysselsetting. Norge har høyere sysselsetting enn i forrige tiår og tiåret før det igjen. Norge har skyhøy produktivitet. Man skal ikke av den grunn være fornøyd og hvile på sine laurbær. Det gjør definitivt ikke Dagens Næringsliv. DN har tvert imot døpt Norge ‘verdens sykeste land’. DN maner til kraftige politikkomlegginger som endelig kan gjøre det ‘lønnsomt å arbeide’ også i Norge,» skriver Ali Esbati i en innlegg i Dagens Næringsliv. Esbati sammenligner DNs ønske om endring av velferdspolitikk, med den svenske høyresidens oppgjør med den såkalte ‘passive trygdelinjen’ i Sverige.

«Av flere titusen som er kastet ut av sykelønnsordningen for å ‘hjelpes’ tilbake i arbeid, har 3 prosent fått varig arbeid uten støtte. Selv om man regner med subvensjonerte sysselsettingstiltak er det ikke mer enn cirka elleve prosent som har kommet seg i arbeid. Arbeidsløsheten er fortsatt høyere enn da regjeringen Reinfeldt tok over, og sysselsetningsnivået er lavere,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her

Arbeidsdepartementet ville endre rapport

Aftenposten skriver i dag om hvordan Arbeidsdepartementet forsøkte å endre konklusjonene i SINTEF-forsker Solveig Osborg Oses rapport om sykefraværet i Norge.

Blant endringene de ønsket var at rapporten skulle konkludere: «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land», selv om Osborg Ose ikke mente det var grunnlag for en slik påstand. I tillegg ville departementet ha slettet et avsnitt i rapporten som hevdet at medienes påstand om at «sykefraværet eksploderer» ikke hadde rot i virkeligheten.

Les mer i Aftenposten her.
Aftenpostens Knut Olav Åmås kommenterer saken her.
Les hele SINTEF-rapporten her.

Livets lotteri

«Er det noen som husker saken som skapte et helvetes leven mellom LO-leder Gerd-Liv Valla og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i 2006? Etter sommerferien ligger den igjen på fagbevegelsens bord» skriver Magnus E. Marsdal i en kronikk i Klassekampen 31.7.2010.

«Sykefraværet har falt kraftig, men det politiske dramaet pågår for fullt».

Les kronikken her

Et svenskesug å holde seg unna

I en ny bok, «Kampen om sjukfrånvaron», har Björn Johnson ved Malmø Høyskole analysert den svenske debatten om sykefravær. Den viser hvordan påstander som var overdrevne eller feilaktige ble banket inn som faste premisser i den politiske samtalen gjennom det første tiåret av 2000-tallet.

Her finnes det mange paralleller til Norge i dag, skriver Ali Esbati i Dagsavisen. Les artikkelen her.

Er Sverige et forbilde for norsk sykelønn?

I Sverige har sykefraværsstatikken blitt presset ned. Men til hvilken pris – og med hvilke begrunnelser? I den ferske boken «Kampen om sjukfrånvaron» har den svenske forskeren Björn Johnson analysert den svenske sykelønnsdebatten over tid. Resultatene gir en god bakgrunnsforståelse også for den norske debatten. I dag skriver Johnson i en artikkel i Sydsvenskan:

Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem.

Samtidig rapporterer Sveriges Radio om konflikter mellom byråkratene ved svenske NAV og legene.

Spørsmålet er om denne utviklingen er et godt forbilde for Norge.

Les hele innlegget her