Tag Archives: Sverigedemokraterna

Svensk trykkoker?

«Sverigedemokraternas gjennombrudd viser det motsatte av det trykkokerteorien påstår» skriver Ali Esbati i en kronikk i Dagsavisen.

«Når politikkens rekkevidde begrenses i spørsmål om økonomi og ressursfordeling, blir det spesielt vanskelig for arbeiderbevegelsen og dens partier å beholde organisasjon, identitet og lojalitet. I stedet vinnes valg lettere på ‘verdispørsmål’ og smart innpakning. Og feltet legges åpent for høyrepopulister. SDs inntreden i Riksdagen følger en periode med dramatisk fallende medlemstall i fagforeningene og sammenfaller med sosialdemokratiets dårligste valgresultat i Sverige siden innføringen av allmenn stemmerett.» skriver Esbati.

Les kronikken her