Tag Archives: sverige

Faktaside om Sverige

Norsk høyreside benekter at de har hentet inspirasjon fra den borgerlige regjeringen i Sverige, som har sittet med makten siden 2006. Forsøk på å peke på likheter, og å vise til erfaringene fra vårt naboland, har blitt avfeid som skremselspropaganda.

Manifest Analyse har samlet en rekke faktaark, rapporter og artikler om hvilke lærdommer vi kan trekke fra Sverige de siste årene.

Gå til samlesiden her.

Moderaterna-topp hyret inn for å redde privatskolens rykte


Det svenske skolekonsernet John Bauer gikk konkurs før sommeren, og situasjonen var lenge usikker for elever og lærere ved over 30 skoler. John Bauers konsernsjef, Anders Hultin, har uttalt at når skoler som taper konkurransen går konkurs beviser det at privatskolesystemet fungerer. Nå har det kommet frem at det mangler over en milliard kroner i konkursboet. Siste avsløring i skandalen som sjokkerer svenskene er at John Bauer har ansatt lederen for Moderaterna i Stockholm til å ta seg av krisehåndteringen til konsernet.

Moderaterna-topp Henry Sténson er kanskje Sveriges best betalte PR-rådgiver. Han var også en av de som fikk oppdraget med å redda omsorgskonsernet Caremas rykte da det ble avslørt at de økte egen profitt ved å blant annet spare på bleieskiftene til de eldre . Moderaterna er Høyres svenske søsterparti og har sittet med regjeringsmakten i Sverige siden 2006. Samtidig har de åpnet opp svensk velferdssektor for kommersielle aktører. I Stockholm drives i dag mer enn halvparten av alle helsesentraler og videregående skoler av private.

Dette er ikke første gang det blir avslørt tette bånd mellom politikere fra Moderaterna og velferdskonsernene som de siste årene har kunnet hente ut millioner i profitt. Flere politikere som i sin tid var med på å gjennomføre privatskolereformene i Sverige sitter i dag i ledelsen i de samme konsernene og har tjent gode penger på det. Moderaterna har også tidligere utnevnt en toppsjef fra det private konsernet Attendo som «velferdsrådgiver» for regjeringen.

Høyre har lenge latt seg inspirere av de svenske Moderaterna, og ønsker å føre en lignende politikk i Norge. Det er stort sett de samme aktørene som ønsker å øke sine markedsandeler i Norge. Til tross for det benekter man at politikken vil få de samme effektene i Norge – det er ifølge Høyre «skremselstaktikk». «En skulle nesten tro at det står en slags transformator langs grensa, der nabolandenes høyrepolitikk med uheldige utslag veksles om til norsk høyrepolitikk med fantastiske resultater,» for å sitere Kato Nykvist i Nationen.

Det er naivt å tro at en politikk som åpenlyst tilbyr kommersielle konsern sugerør ned i felleskassa, ikke skal bli sett på som en ren investeringsmulighet av profittdrevne og pengesterke aktører. Vi ser allerede de uheldige konsekvensene det kan få for kvalitet i velferdstjenester og utdanning. De siste avsløringene viser hvordan også demokratisk innflytelse og effektiv bruk av fellesskapets ressurser står på spill.

Les mer om velferdskonsernene i to ferske faktaark fra Manifest Analyse:

Privatskole-profitørene

Nytt faktaark fra Manifest Analyse viser hvem som har tjent på privatiseringen av den svenske skolen. Også Høyres norske privatskoleeksperiment fra 2003 har ført til privat berikelse for enkeltpersoner. Vil eksperimentet gjentas hvis Høyre vinner valget?

 • I 1992 åpnet Høyres svenske søsterparti, Moderaterna, for skattefinansierte privatskoler i Sverige.
 • I 2000 gikk fortsatt bare 5 prosent av elevene på private videregående skoler. I dag har antallet økt til en fjerdedel.
 • Flere toppolitikere som drev igjennom reformen har i dag ledende funksjoner innen friskoler.
 • Forrige gang Høyre hadde makt godkjente de blant annet 16 John Bauer-skoler og åtte Akademiet- skoler. Da de rødgrønne tok over trakk de tilbake alle godkjenningene. Kun de skolene som allerede hadde startet opp fikk fortsette driften.
 • Det har siden blitt avslørt at eierne av disse privatskolene opprettet en rekke konsulentselskap, bemanningsbyråer og regnskapsfirmaer som leverte tjenester til privatskolene, og hentet ut store gevinster gjennom disse selskapene. John Bauer har blitt dømt til å betale tilbake mange millioner for brudd på utbytteloven.
 • Høyres løfter om utbytteforbud er naivt. Det finnes flere metoder for å hente ut profitt, og omfattende byråkrati er nødvendig for å sikre at forbudet følges.
 • Høyre har ikke sagt noe som tyder på at de ikke ønsker at skolekonserner som John Bauer og Akademiet igjen skal kunne gå inn og konkurrere ut offentlige skoler.

Last ned faktaarket her.

Omsorgsprofitørene

Høyre og Frp ønsker å «slippe alle gode krefter til» i omsorgssektoren.

I vårt nye faktaark ser vi på hva som har skjedd i Sverige, hvor man allerede har åpnet for et større «mangfold»:

 • 3⁄4 av de største selskapene innen skole, helse og omsorg styres av risikoinvesteringsselskap. Med høye profitter er svensk velferdsstat en gullgruve for omsorgskonsernene.
 • Det er ikke dokumentert verken i Norge eller ellers i Norden at konkurranseutsetting i helse og omsorg bedrer effektiviteten.
 • Konkurranseutsetting bidrar til omfordeling fra de ansatte som taper lønn og pensjon.
 • Det fører til økt byråkratisering for å administrere anbudsrunder, kvalitetskontroller og kontroll av pengestrømmer.
 • Flere av de kommersielle omsorgsselskapene har fått omfattende kritikk for at de har spart penger og økt profitten ved å kutte på kvaliteten. Det har blant annet blitt avslørt alvorlig vanskjøtsel av eldre.

Les faktaarket Omsorgsprofitørene her.