Tag Archives: sosial

Rapport: Før demningen brister

I kjølvannet av EUs østutvidelse i 2004 har vi importert en stadig økende mengde organisert kriminalitet, til det punkt at kriminelle bander nå fester grepet om stadig flere bransjer og lovlydige virksomheter blir utkonkurrert.

Les Magnus Marsdals kronikk «Lov og rett med Frp?».
Les Magnus Marsdals kronikk «Når alarmklokkene ringer».

Rapporten «Før demningen brister. Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet» foreslår mulige tiltak mot bølgen av kriminalitet som truer eksistensgrunnlaget for deler av forretningslivet, rettighetene til ansatte og vitale samfunnsinteresser.

Les mer om rapporten «Før demningen brister» her.

Privat sykehjem bryter loven

NRK kunne i går melde at ansatte på Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som drives av det private helseforetaket Adecco Helse, har jobbet opptil 84 timer i uka uten overtidsbetaling. I tillegg er det blitt avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Høyre og Frp har lenge holdt fram sykehjemmet som et eksempel til etterfølgelse. Ytterligere sykehjem i Oslo ønskes også konkurranseutsatt av det sittende byrådet.

«Dette er meget alvorlig. Vi kan ikke akseptere at private, kommersielle aktører tjener millioner av kroner i året på bekostning av sykepleiere og andre ansattes lønns- og arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet. Det er ikke et slikt arbeidsmarked preget av sosial dumping vil vil ha», sier en sint forbundsleder Lisbeth Normann til sykepleierforbundet.no.

Les mer og se reportasjen hos NRK her.

Flere avsløringer om sosial dumping i offentlig regi

Dagladet kan i dag avsløre at flere vikarbyråer lønner sine barnehageassistenter og lærervikarer langt under tariff. De ansatte jobber for kommunale arbeidsgivere i bl.a. Oslo, Bergen og Tromsø.

Beregninger utført av Utdanningsforbundet viser at lærervikarer gjennom vikarbyrået Adecco får betalt helt ned til halvparten av tarifflønn.

«Slik avtalen er i dag, har vi et prisnivå hos Oslo kommune som umuliggjør å lønne i henhold til deres tariffavtale innen disse yrkesgruppene», sier Anne-Stine Talseth i Adecco til Dagbladet.

Les mer på dagbladet.no her.