Tag Archives: solidaritet

Glimtet i et lite brev

Solidaritet mellom arbeidere er avgjørende for å demme opp for de økende forskjellene i arbeidslivet. Fagbevegelsen sitter allerede med svaret.

Nestleder i Manifest Tankesmie Ingrid Wergeland skriver om arbeidersolidaritet på Manifest Tidsskrift.

Les teksten her.

Solidaritet på prøve

Valgresultatet er ikke sluttstreken, men startstreken for en politisk kamp som vil forme framtidas Norge. Magnus Marsdal og Ali Esbati skriver på Manifest Tidsskrift:

Drømmescenariet for LO kunne vært et borgerlig generalangrep på «den norske modellen». Det ville mobilisert et helvetes spetakkel blant mange av landets over 1,5 millioner fagorganiserte. En blå regjering tjener ikke på å vekke den slumrende kjempen. Så kanskje utfordres ikke fagbevegelsen som sådan. Kanskje utfordres heller den mest sårbare forutsetningen for dens sterke posisjon: Solidariteten med dem som står nederst på stigen. De som må komme seg opp om morran og plukke hundebæsj. De som samfunnet «svikter» når NAV gir dem noe å leve av. Du vet, de menneskene som vi egentlig ikke har råd til.

Les teksten Solidaritet på prøve på Manifest Tidsskrift her.