Tag Archives: smith

«Det frie marked» og arven fra slaveriet

Denne ukes Manifest Orientering gir oss et historisk og teoretisk blikk på det frie markedet og slaveriet.

Kontrasten mellom fiksjonen, ideen, om det frie markedet i Adam Smiths teoretiske arbeider, og den transatlantiske slavehandelen, er unektelig meget sterk.

ADAM SMITH OG SLAVERIET

Den berømte 1700-talsfilosofen, som kan sies å ha grunnlagt økonomifaget, tegner et bilde av markedet hvor små bedriftseiere gjør forskjellige ting, veiledet av sine egne interesser. Samlet sett kan dette føre til alles beste – takket være en «usynlig hånd.» I en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Real-world economics review, påpeker forsker Marvin T. Brown at realitetene innen handels- og markedsrelasjoner ikke akkurat var sånn da Smith forfattet sine teser.

Selv om slaveriet fantesi tidligere historiske perioder, var slavehandelen over Atlanterhavet unik. For første gang var slaveriet en integrert del av den globale økonomien, skriver Brown.
Les mer her.

En kortfattet sammenfatning av diskusjonene i artikkelen kan du lese i dette intervjuet med Brown.

Manifest Orientering gir deg ukentlig intellektuelle godbiter fra norsk eller utenlandsk venstreside, aktuelle analyser, ny teori eller klassiske artikler til glede for nye lesere. For å følge Manifest Orientering gå hit.