Tag Archives: skole

Svar til Ove Vanebo

Les debatten om privatskoler i VG mellom Manifest Analyses Ebba Boye og Civitas Ove Vanebo her.

Civitas Ove Vanebo svarer på Ebba Boyes kronikk i VG 15.juni. Han skriver: «Når det gjelder svake svenske elevresultater i PISA-undersøkelsen, er dette sammensatte spørsmål. Bryter man ned tallene slik at man skiller mellom offentlige og private skoler, kommer faktisk privatskolene bedre ut, mens den offentlige skolen i Sverige har fått en drastisk nedgang. Forskerne Böhlmark og Lindahl fant i 2007 ut at en 10 prosents økning i frittstående skoler vil heve elevprestasjonene med 1 prosent.»

Boye svarer Vanebo i VG 24.juni. Hun skriver: «Det Vanebo ikke nevner er at den samme forskningsrapporten senere konkluderer med at de kortsiktige effektene er for små til å gi en varig positiv effekt. I tillegg er dette tallmaterialet fra 2003. Det har siden kommet en rekke rapporter som viser en sterk økning i antall privatskoler og samtidig et fritt fall i svenske skoleresultater. Med andre ord har teorien til Böhlmark og Lindahl siden 2007 fått ett hardt møte med realitetene i skolen, noe Civita har valgt å overse.

Det er på tide å legge ideologien på hylla. Det svenske eksperimentet har vist at markedsretting i skolen, gjennom stykkprisfinansiering, fritt skolevalg og privatskoler, fører til et lavere kunnskapsnivå. Skal vi utsette norske skolebarn for det samme eksperimentet, eller lære av feilene til den svenske høyresiden?»

Les kronikken «Høyres skolebaroner» her.
Les Ove Vanebos innlegg her.
Les Ebba Boyes svar her.

Høyres skolebaroner

Utreder Ebba Boye skriver i VG 15.juni: «Dagens skolebaroner er restene etter Kristin Clemet – skolen. Det siste hun gjorde før Høyre tapte valget i 2005 var å godkjenne 11 633 nye private skoleplasser. De rødgrønne vant valget og trakk de tilbake alle tillatelser. De som allerede hadde startet driften fikk fortsette. Det gjaldt blant annet noen få skoler fra kjedene John Bauer, Akademiet og Sonans. Akademiet hadde i tillegg sendt inn søknader om å drive seks nye privatskoler, søknader som ble avvist av daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV). VGs avsløring gjelder én skole. Det er grunn til å tro at vi hadde sett flere slike saker dersom den rødgrønne regjeringa ikke hadde stanset den sterke veksten i antall privatskoler som Høyre satt i gang. Det ville betydd ytterligere millioner i utbytte til skolebaronene.

[…] Høyre har ment at sammenlikninger med Sverige har vært meningsløse, fordi det der ikke har vært profittbegrensninger. Men VGs avsløringer viser at det er nesten umulig å hindre at noen blir millionærer på skattebetalernes penger dersom du åpner for privatskoler. Allerede har Høyre gjennomført fritt skolevalg og stykkprisfinansiering i flere kommuner i Norge. Ifølge svenske skoleforskere er det nettopp denne markedsrettingen som har hatt alvorlige konsekvenser for svenske skoleelever, med økt segregering og større forskjeller.»

Les hele kronikken her.
Last ned rapporten «Fritt fall» her.

Fritt fall i høyresidas drømmeskole

Utreder Ebba Boye skriver i Dagbladet om konsekvenser av høyreskolen i Sverige.
«I Sverige gjennomførte de Høyres drømmeskole allerede på 90-tallet. Med privatskoler, fritt skolevalg og stykkprisfinansiering skulle valgfrihet og konkurranse sørge for at Sverige fikk verdens beste skole. I dag er det krisestemning i Sverige.»
Les hele kronikken her