Tag Archives: Skatt

– En myte at Norge har så høy skatt

SVs Heikki Holmås påpeker at nordmenn er villige til å betale mer skatt enn i dag, hvis alternativet er kutt i velferdstjenestene.

Han peker på at svensk skattenivå i Norge ville gitt 100 milliarder mer i statskassa, skriver Dagsavisen. Dette utfordrer Jens Stoltenbergs skattestopp, som låser regjeringen til Høyres skattenivå fra 2004.

Les mer.

Uvirkelig skattedebatt

Liberalistisk økonomisk teori er hemmende for forståelse av virkeligheten.

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for samfunnsanalyse, i Klassekampen 09.09.2009:

En av trossetningene i Fremskrittspartiets program er at ”skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling”. Ut fra dette ønsker Frp ”et lavest mulig skatte- og avgiftstrykk”. I den globale konkurransen må Norge ”tilpasse og senke sitt skattetrykk for å kunne tiltrekke seg lønnsomme bedrifter og internasjonal kompetanse”. Dette ”skal spore til innsatsvilje” og ”føre til best mulig utnyttelse av ressursene”. […]

Det finnes flere problemer med dette glade budskapet. Et er at det savner grunnlag i virkelige forhold.

Les hele teksten her.

Les også mer om Frps skattepolitikk i rapporten Skattepolitikk i det blå Mer harde fakta om Fremskrittspartiets politikk her: Frp – svart på hvitt.

Frps skattepolitikk i det blå

En ny rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse dokumenterer at Fremskrittspartiet mangler faktagrunnlag for partiprogrammets mest sentrale påstand i skattepolitikken: «Skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling».

Denne antakelsen ligger til grunn for Frps radikale ambisjon om å redusere skatteinntektene med opp mot 50 milliarder kroner.

Manifests gjennomgang av tall fra OECDs 30 medlemsland viser at Frps påstand om at skatt hemmer økonomisk utvikling ikke har rot i virkelighetens økonomi.

NORGE BEDRE ENN USA
OECDs tall viser at høyskattlandet Norge sammenlignet med USA og Storbritannia har:
• Lavere arbeidsløshet
• Høyere produktivitet
• Høyere forventet levealder, høyere livstilfredshet og lavere spedbarnsdødelighet.
• Mindre inntektsforskjeller og lavere barnfattigdom.

HØYSKATTLAND GJØR DET BEST
En sammenligning av høy- og lavskattland i hele OECD viser:

  • Høyskattland har bedre resultat enn lavskatt land på områdene produktivitet, barnfattigdom, spedbarnsdødelighet, livstilfredshet og lønnsforskjeller.
  • På områdene arbeidsløshet og forventet levealder vises ingen sammenheng mellom skattenivå og resultat.
  • På ingen av de undersøkte områdene har lavskattlandene bedre økonomiske eller sosiale resultater enn høyskattlandene.

MER INFORMASJON
Rapporten er utarbeidet av Ali Esbati, økonomianalytiker ved Manifest senter for samfunnsanalyse. Esbati er utdannet ved Handelshögskolan i Stockholm og tidligere økonom for Vänsterpartiet i Riksdagen.

Last ned rapporten her.

Presset fellesskap

På sikt blir det dyrt å ikke heve skattene.

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for samfunnsanalyse, i Klassekampen 12.08.2009_

Til valget stiller Frp opp med et handlingsprogram der man kan lese følgende: «Veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. […] Flere tjenester som i dag leveres av det offentlige, bør kunne konkurransestimuleres eller overlates til frivillige eller kommersielle aktører». Partiet har med andre ord programfestet utsulting av tjenester som tilbys av fellesskapet – et tvungent sivilisatorisk tilbakesteg. Det økonomiske resonnementet som ligger bak ville tilsvare å si at vi må avstå fra rørleggerbesøk fordi det har blitt billigere med iPoder. Kombinert med en fundamentalistisk idé om at en tjeneste kjøpt over disk gir mer velferd enn samme tjeneste finansiert over skatteseddelen.

Les hele teksten her.