Tag Archives: pamflett

Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen

Regjeringen har varslet en jernbanereform, som blant annet vil innebære konkurranseutsetting av persontrafikken, som i dag drives av NSB.

Se vår film «Avsporing», om hvordan konkurranse svekker jernbanen:

En lengre versjon av filmen finner du her.

 

Filmen er basert på pamfletten «Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen», av Ida Søraunet Wangberg (Forlaget Manifest 2014).

Jernbanen er en viktig del av velferdsstaten vår. Samfunnet trenger en godt utbygd og velfungerende infrastruktur for å frakte folk og gods.

Gjennom historien har alle Europas tognasjoner sett at jernbanen drives best som én samlet organisasjon. Men de siste tiårene har oppsplitting og markedsretting fått råde på skinnegangen.

Nå vil den mørkeblå regjeringen gå enda lengre i markedsrettingen, gjennom å innføre konkurranse i persontrafikken.

I denne pamfletten spør vi:

  • Hva har oppsplitting og markedsretting gjort med jernbanen?
  • Hva skjer om NSB må konkurrere med private?
  • Hva kan vi lære av Europas beste og verste jernbaneland?

«Ida Søraunet Wangberg […] har skrevet en glimrende liten pamflett for Manifest om norsk og europeisk jernbanepolitikk.» Sven Egil Omdal i Stavanger aftenblad, Bergens tidende og Adresseavisa.