Tag Archives: OPS

OPS, OPS, OPS!

Høyre ønsker å bygge blant annet infrastruktur, sykehus og fengsler med OPS, noe som samlet sett ugjør norgeshistoriens største privatiseringsplan.

I vårt nye notat OPS, OPS, OPS! Fakta og argumenter om «offentlig-privat samarbeid» ser vi på hvorfor OPS er så dyrt, hvilke andre negative konsekvenser det har, samt alternative måter å løse dagens utfordringer med store offentlige byggeprosjekter på.

OPS er en dyr, risikabel, udemokratisk og lite fleksibel metode for utbygging. Grunnen til at Høyre likevel står så sterkt på for denne politikken, er at den er svært gunstig for næringsinteressene Høyre representerer.

OPSOPS

Last ned notatet OPS, OPS, OPS! her.

Offentleg-privat sugerør

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har opna for å vurdera finansiering av offentlege vegprosjekt gjennom private forretningsmodellar av typen offentleg-privat samarbeid – OPS («Vil ha privat veihjelp», Aftenposten 22.3.2010).

Som dette notatet frå Manifest Analyse viser, er OPS i praksis ofte eit sugerør for private særinteresser ned i skattebetalarane sine lommer. Erfaringane tyder på at denne forma for privatisering er særs kostbar for det offentlege.

OPS er ei leiving frå det liberalistiske 1990-talet. Då var politikken i land som Storbritannia prega av overtru på finurlege, private finansarrangement som universell løysing – også i offentleg sektor.

Notatet, bygd på ein artikkel av Magnus E. Marsdal frå 2005, framstiller nokre av disse kostbare røynslene med OPS.

Les notatet her.