Tag Archives: nyliberalisme

Loïc Wacquant om storbyens utstøtte

SOSIOLOGISK MINISERIE MED LOÏC WACQUANT
I denne ukas Manifest Orientering innleder vi en miniserie i tre deler, med vitenskaplige arbeid av den franske sosiologen Loïc Wacquant.

Her presenterer vi artikkelen «Ordering Insecurity: Social Polarization and the Punitive Upsurge», publisert i tidsskriftet Radical Philosophy Review.

Her setter Wacquant veksten av og hyllesten til «straffestaten» i USA fra midten av 1970-tallet, og seinere også i Vesteuropa, i sammenheng med den sosiale usikkerhet og fragmenteringen av arbeidet som nyliberalismen har bidratt til. Markedets «usynlige hånd» får en «ideologisk fortsettelse og institusjonell utfylling» i straffestatens «jernneve». Dette må ifølge Wacquant ikke bare forstås som represjon, men det «produserer» nye etater, sosiale kategorier og eksperter.

Derfor, mener Wacquant, må studiet av fengsels- og politiaktiviteter være en vesentlig del av forståelsen av statlig politikk og sosial deling under trykket fra nyliberalismen. Det er et vesentlig bidrag til å problematisere den slappe oppdelingen mellom stat og marked, som er vanlig i økonomisk og politisk debatt.

Les artikkelen her