Tag Archives: NRK

Fakta om private helseforsikringer

Nyheten om at 330 000 nordmenn har privat helseforsikring har fått mye omtale i mediene den siste uka. Manifest Analyse har samlet fakta om utviklingen.

Les faktaark her og kronikk om saken her.

Fallende tillit til helsevesenet og økende ventetid blir brukt til å forklare den eksplosive veksten i private helseforsikringer. Manifest Analyse har undersøkt faktagrunnlaget for slike påstander, og finner lite dekning for dem.

Prosjektarbeider Iver Aastebøl i Manifest Analyse skriver om funnene på NRK Ytring.: «I stedet for en redelig politisk debatt om kommersielle helsetjenesters plass i Norge, satser Høyre, Frp og Dagens Næringsliv på en uredelig fortelling om hvordan hundretusener av nordmenn flykter fra et helsevesen de har mistet tillit til.»

I 2009 laget Manifest Analyse en omfattende rapport om private helseforsikringer. Les den her.

NRKs vri på virkeligheten

«Mange» arbeidsløse i Norge «gidder ikke» å skaffe seg jobb, melder NRK radio (Alltid nyheter) mandag morgen. Disse arbeidsløse ønsker ikke engang å skaffe seg arbeid, får vi høre. NRK skaper inntrykk av at mange arbeidsløse snylter på samfunnet. Men hva er fakta i saken?

HVOR MANGE?
I innslaget sier NRKs forsker-kilde at «i underkant av 10 prosent» av de arbeidsløse som er intervjuet oppgir at de ikke ønsker jobb. Vi har nå 80.000 til 90.000 arbeidsløse, ifølge SSB.

Så hvor mange er de «mange» som NRK snakker om? Er de 7000 mennesker?

FÅR DE DAGPENGER?
Uansett om det ikke er mange, men kun 7000 personer, som hever dagpenger og ikke engang ønsker seg jobb, så er det vel et problem? Faktum er at de ikke nødvendigvis hever dagpenger. NRK radio unnlater å opplyse at de intervjuede «selv har definert seg som ledige, og at de ikke nødvendigvis er registrert hos Nav og mottar dagpenger», hvilket man kan lese i Aftenposten.

Kanskje NRK kunne gitt oss et anslag på hvor mange av disse «mange» som «ikke gidder» som har rusproblemer? Hvor mange av disse 7000 har psykiske lidelser? Og hvor mange av disse individene passer faktisk inn i NRK-journalistens gapestokk: «gidder ikke»?

EN ANNEN VINKEL
En mer dekkende vinkel ville vært å melde at «Med få unntak, ønsker alle arbeidsløse i Norge en jobb å gå til, viser en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt».

Dette er vel for mye å be om. Men i det minste kunne kanskje NRKs retningslinjer for språkbruk ta inn et punkt med kriterier for bruk av begrepet «mange»?

Magnus E. Marsdal
Utreder i Manifest Analyse