Tag Archives: nav

Stream av Manifest Frokost 02.11.12

Manifest Frokost: Nav – problemløser eller problemskaper?

Opptak fra møtet ligger her.

Med fem år som Nav-ansatt, erfaring fra psykiatrisk poliklinikk og doktorgrad om hørselshemmede har Katharine C. Williams sett Nav-systemet både fra inn- og utsiden. Hun kommer til Manifest Frokost for å fortelle om sine erfaringer med Nav på bakkenivå.

Etterpå blir det samtale og diskusjon: Hvorfor opplever noen at Nav bidrar til å forsterke problemer de heller burde løse? Og sitter problemet på Nav-kontoret eller på Stortinget?

Innlegg og diskusjon med:
Katharine C. Williams, psykologspesialist, doktorgradsstipendiat og forfatter av kronikken ”Nav gjør folk syke”
Hanne Nordhaug, leder i NTL Nav
Karin Andersen, nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, SV
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i Nav