Tag Archives: marginalisering

Loïc Wacquant om et nytt «marginaliseringsregime»

Vi fortsetter vår miniserie med tekster av den franske sosiologen Loïc Wacquant. Den andre artikkelen, som er sendt ut med vårt nyhetsbrev Manifest Orientering, heter «Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality»

Her analyserer Wacquant den sosiale dynamikken i storbyer i USA og Europa, og ser et nytt «marginaliseringsregime» framtre. Dette, mener Wacquant, er ikke syklisk og representerer ikke et overgangsfenomen, men innskrevet i samfunnets framtid. Dette fordi det fôres av fragmenteringen av arbeidskår og av endringer i velferdsstatens karakter. I møtet med sosial polarisering i byene, utvikles velferdsstatens funksjon mer i retning av et instrument for kontroll og tvang(sarbeid) .

Last ned artikkelen her.