Tag Archives: likhet

Clemet og kunnskapens pris

Forrige uke kom boka «Spirit Level» på norsk. Civitas Kristin Clemet skrev nylig i en kronikk i Dagbladet: «Kanskje er ulikhetens pris en pris vi av og til må være villige til å betale for at de fattigste skal få det bedre.»

Lars Gunnesdal skriver i Dagbladet: «Forfatterne påviser imidlertid at med økt ulikhet må vi også påregne økt forekomst av sosiale problemer og svekket samfunnskvalitet på en rekke parametre.

Dette er selvsagt tungt å svelge for ideologer som alltid har hevdet at økt ulikhet i seg selv aldri er noe problem, så lenge de fattige får nødvendig hjelp. I lengden er det likevel ikke holdbart å se vekk fra vitenskapelig dokumenterte fakta bare fordi de ikke passer inn i en utrangert ideologi.»

Les hele innlegget her.

Kapitalisme og frihet

Lar frihet seg kombinere med likhet? I forbindelse med visningene av dokumentarfilmen «Sjokkdoktrinen» på Vika kino i Oslo har Magnus Marsdal skrevet kronikken «Kapitalisme og frihet» i Dagsavisen.

Marsdal mener høyresiden må gi slipp på sin ideologiske barnetro, og begynne å forholde seg til kapitalismens realiteter. Han skriver: «Her i Skandinavia burde det snart være mulig selv for høyreideologene å innse at frihet og likhet hører sammen. De skaper hverandre. Slik også ulikhet og ufrihet går hånd i hånd. Dét bør være utgangspunktet for en ideologisk debatt i 2010, ikke den kalde krigens utdaterte tvangstanke om ‘frihet eller likhet’.»

Les hele kronikken til Marsdal her.

Ulikhet skader folkehelsa

«Det er ikke noe problem i seg selv at noen blir rikere enn andre,» skriver Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen på sin blogg Ifølge forskerne bak boken The Spirit Level tar Isaksen feil: Det er et problem forskjellene øker, selv om de fattige ikke blir fattigere. Økt ulikhet gir i seg selv redusert folkehelse og sosial kvalitet, og ikke bare blant de fattige, viser forskningen, skriver Manifest Analyses Ingrid Wergeland i en kronikk i Dagsavisen.

Les hele kronikken her

Bevis for ulikhetens pris

Den verdenskjente professoren i sosialepidemiologi Richard Wilkinson gjester Oslo torsdag 4. februar. Manifest Analyse arrangerer frokostmøte med ham 08.00-09.30. Wilkinson har sammen med Kate Pickett skrevet boken The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Konklusjonen er at samfunn med små klasseforskjeller har bedre folkehelse, færre i fengsel, færre drap, mindre fedme og færre med psykiske lidelser.

I dag skriver økonom i Manifest Analyse, Ali Esbati, i Klassekampen om boken. «Når vi ser at høyere BNP ikke i seg selv løser sentrale problemer, mens en skjev fordeling av voksende rikdom derimot skaper problemer, blir det urimelig å forholde seg til fordelingspolitiske spørsmål som en slags finpuss oppå den økonomiske veksten,» skriver Esbati

Les hele artikkelen her

Les mer om frokostmøtet her

Økt ulikhet – en trussel mot folkehelsa?

Forfatter Richard Wilkinson til Manifest Frokost torsdag 4.februar 08.00-09.30.

Den verdenskjente professoren i sosialepidemologi har i boken The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better samlet ledende forskning fra 20 land. Konklusjonen er at samfunn med små klasseforskjeller har bedre folkehelse, færre i fengsel, færre drap, mindre fedme og færre med psykiske lidelser.

Wilkinson og medforfatter Kate Pickett finner at de skandinaviske landene og Japan kommer best ut på samtlige indikatorer. Dette er samtidig landene med minst inntekstforskjeller.

Mer om boka:

  • «Compelling and shocking. All free marketers should be made to memorize it from cover to cover.» (The Independent)
  • Les The Guardians anmeldelse.
  • Om boka på Karneval Forlag Jämlikhetsanden.

Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen kommenterer Wilkinsons forskning i et politisk perspektiv.

Tid: 4. februar kl. 08.00-09.30
Sted: Frokostkjelleren, ved Universitetets urbygning. Karl Johans gate. 47, inngang Universitetsgata (vis-à-vis Norli).
Servering: Frokost
Boka vil finnes for salg, også i en ny utgave på svensk. Arrangementet er gratis.
Velkommen!