Tag Archives: levealder

Demografidemagogi

«Det økende antallet pensjonister per yrkesaktiv er gjennom siste tiår trolig det viktigste og mest brukte argumentet for innstramming av offentlige velferdsrettigheter i Norge», skriver Magnus E. Marsdal i Klassekampen 18.12, med referanser til Manifest Analyses ferske rapport «Fortsatt råd til felles velferd?».

«Demografisk demagogi om eldrebølgen transformerer politiske valg til økonomisk nødvendighet. Politikernes rolle reduseres fra å stake ut kursen til den «pedagogiske» oppgaven å forklare velgerne at høyrepolitikk nå blir eneste politikk,» skriver Marsdal.

Les kronikken her.
Les rapporten «Fortsatt råd til felles velferd?» her.

Drømmen om eldretsunamien

«Det er politisk ønsketenkning fra høyresiden at eldrebølgen må føre til innstramninger offentlig velferd» skriver Magnus Marsdal i en kronikk i Dagbladet i dag.

«For flere aktører synes det åpenbart at demografien i seg selv vil tvinge fram innstramming av offentlige velferdsytelser. (…) Det er på tide å undersøke holdbarheten i slike antakelser om at eldrebølgen må føre til innstramming av innbyggernes velferdsrettigheter. Det er nødvendig å klargjøre hva som er økonomiske nødvendigheter og hva som er politiske valg» skriver Marsdal.

Les kronikken her
Les rapporten her.

Ny CEPR-rapport om inntektsnivå og levealder

Statistikk fra USA viser en klar sammenheng mellom inntektsnivå og forventet levealder, noe som betyr at en generell økning av pensjonsalderen vil kunne gi urimelige effekter. Rapporten «The Impact of Income Distribution on the Lenght of Retirement» av økonomene Dean Baker og David Rosnick ved Center for Economic and Policy Research finner at det er stor forskjell i forventet antall år som pensjonist for menn i den øvre og nedre halvdelen av inntektsfordelingen i USA.

Forskjellen i forventet levealder viser seg også å ha vokst over tid. For menn født i 1960 viser tallene at den rike halvdelen i gjennomsnitt kan forvente å leve mer enn 5 år lenger som pensjonist enn mennene i nedre halvdel av inntektsfordelingen. Se også tabell 4 her.

Urettferdigheten i levealdersjustering har også blitt påpekt av Paul Krugman, som nylig skrev: «They are talking about raising the retirement age, because people live longer – except that the people who really depend on Social Security, those in the bottom half of the distribution, aren´t living much longer.»

Les mer om tema pensjon og levealder på våre nettsider her.
Les rapporten fra Center for Economic and Policy Research her

Fakta og følelser om pensjonssystemet

Manifest Analyses Magnus Marsdal skriver om klasseskiller og ulik levealder i lørdagens Klassekampen. Kronikken tar utgangspunkt i en leder i Dagens Næringsliv som hevdet at: «Skal [pensjonssystemet] bli rettferdig etter Marsdals og Engelstads logikk, bør overvektige, røykere og finnmarkinger få nedsatt pensjonsalder.»

Marsdal skriver: «Spørsmålet er om skribenten egentlig har bruk for fakta, når brystet bruser slik av følelser. Dagens Næringsliv har det siste året rent over av harmdirrende engasjement mot at Norge er blitt ‘et sykt, sykt land’, tross verdens høyeste sysselsetting. DN-ledernes sjel lider når Norge deler ut sykelønn til den kravstore allmuen.»

Les kronikken her.
Les lederen i DN her.
Les også nettsak hos NRK her.