Tag Archives: konkurranseutsetting

Velferd på anbud

Konkurranseutsetting av omsorgstjenester innebærer at ansvaret for samfunnets mest sårbare mennesker gis til dem som er villige til å gjøre jobben for minst penger.

Av Ebba Boye, utreder i Manifest og forfatter av pamfletten «Fellesskap fungerer – om hvorfor konkurranse truer velferdstjenestene våre» 

Arbeidsforholdene ved sykehjem påvirker hvordan de eldre har det. Når pleierne er presset på tid, blir det færre samtaler med de eldre, og mer stress under stell og før måltider. Stoppeklokke-mentaliteten påvirker livskvaliteten til beboerne.

Derfor er det en dårlig idé å sette eldreomsorgen ut på anbud, noe flere høyrestyrte kommuner nå gjør, blant annet Oslo. Kommersielle aktører konkurrerer hovedsakelig om å levere det billigste tilbudet. Det er flere eksempler på at ideelle aktører enten blir utkonkurrert eller trekker seg fordi de mener det ikke er ansvarlig å drive under de forutsetningene Oslo kommune setter.

Les resten av kronikken på NRK Ytring.

 

Adecco betaler ut overtidsmillioner

I går gikk Adecco med på å etterbetale overtidslønn til de ansatte ved Ammerudlunden, Midtåsen og Greverud sykehjem, totalt rundt 10 millioner kroner, ifølge NRK. For enkelte av de ansatte er det snakk om flere hundretusener.

Du kan lese mer om historien til en av sykepleierne på Ammerudlunden, Kingsley Ampomah, i Forlaget Manifest sin pamflett «Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi», som kom tidligere i høst. I pamfletten kan du også lese flere historier om hva som skjer med arbeidsforhold og lønninger til de ansatte – og hvem som stikker av med gevinsten – når kommuner setter tjenester ut på anbud.

Les mer på nrk.no her.

Konkurransens konsekvenser

Høyresiden tar det som regel for gitt at konkurranseutsetting gir effektivitetsgevinster. Det offentlige kan dermed «spare penger» ved å slippe private aktører til. I den virkelige verden er bildet mer sammensatt.

En ny svensk studie, «Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?», har sett på utviklingen i Sverige de siste 20 årene, og konkluderer med at: «Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats.»

Laura Hartman i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som står bak studien, skriver i Dagens Nyheter: «Att 20 år har gått utan en systematisk utvärdering av privatiseringspolitiken är oacceptabelt. Många av välfärdens klienter befinner sig i en utsatt position och de har rätt till bästa möjliga service inom ramen för de mål och resurser för välfärdspolitiken som vi gemensamt satt upp. För att uppnå detta räcker det inte med ideologisk trosvisshet som beslutsunderlag

Les Hartmans kronikk i Dagens Nyheter her.

Les mer om rapporten her.

Les et sammendrag her.

Privat sykehjem bryter loven

NRK kunne i går melde at ansatte på Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som drives av det private helseforetaket Adecco Helse, har jobbet opptil 84 timer i uka uten overtidsbetaling. I tillegg er det blitt avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Høyre og Frp har lenge holdt fram sykehjemmet som et eksempel til etterfølgelse. Ytterligere sykehjem i Oslo ønskes også konkurranseutsatt av det sittende byrådet.

«Dette er meget alvorlig. Vi kan ikke akseptere at private, kommersielle aktører tjener millioner av kroner i året på bekostning av sykepleiere og andre ansattes lønns- og arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet. Det er ikke et slikt arbeidsmarked preget av sosial dumping vil vil ha», sier en sint forbundsleder Lisbeth Normann til sykepleierforbundet.no.

Les mer og se reportasjen hos NRK her.

Liten aksept for private aktører i eldreomsorgen

Dagbladet omtalte mandag en spørreundersøkelse i regi av NHO som viste at det var «stor oppslutning i alle partier om større konkurranse og valgfrihet i det som normalt er kommunale tjenester».

Sykepleierforbundet har også nylig gjennomført en undersøkelse som viste at 72 prosent av de spurte ønsket at kommunen selv eller ideelle organisasjoner burde drive eldreomsorgen, noe som interessant nok også var det foretrukne valget blant flertallet av velgerne til Frp og Høyre.

Les mer om Sykepleierforbundets undersøkelse her.