Tag Archives: kommune

Budsjett ute av balanse

«Selv om den nylig avsluttede lokalvalgkampen i stor grad handlet om hvordan de ulike partiene ønsket å sikre det lokale velferdstilbudet, er virkeligheten den at rommet for politiske prioriteringer i dagens kommune-Norge er kraftig begrenset,» skriver økonom Lars Gunnesdal i en kronikk i Kommunal Rapport.

«Det er statsbudsjettet som er det egentlige kommunebudsjettet. Uansett hvilken ordfører som måtte sitte i stolen, så kan ingen av dem rette opp den ubalansen som Stortinget over lengre tid har skapt.»

Les hele kronikken her.
Les Manifest Analyses rapport “Ute av balanse. Finansiering av velferd i kommunesektoren” her.