Tag Archives: Klima

Klimaskepsis og maktforhold

Skepsis til den etablerte klimaforskningen er et utbredt fenomen. Den såkalte «Climategate-skandalen» i fjor, der en mengde klimaforskningsdokumenter ble lekket til media, ga disse skeptikerne vann på mølla, selv om senere granskinger har frifunnet de involverte forskerne.

Anja Sletteland skriver i Dagsavisen om den vekten ulike grupper ga denne avsløringen. Hun skriver: «De som oppfatter klimaforskningen som Maktas kunnskap, avviser simpelthen klimaekspertenes autoritet, og tyr heller til alternative forklaringer. Et eksempel er fortellingen om at klimaendringene er skremselspropaganda satt ut av «eliten», typisk «der borte i Oslo», for å kontrollere forbruket til vanlige folk. En typisk SV’er, på den andre siden, har et helt annet syn på hvem som har makt, og stiller heller spørsmål ved for eksempel oljeindustriens forklaringsmodeller.»

Les hele Slettelands artikkel her.

Er kvotehandel en mislykket metode?

Etter fiaskoen i København vil debatten om klimatiltak fortsette med full styrke. Ideen om «handel med CO2-kvoter» som løsning på klimakrisa kommer stadig oftere under angrep og anklages for å være basert på en skrivebordsteori (nyklassisk økonomi) og en blindvei i arbeidet for å hindre skadelig global oppvarming. Les mer.

Økologi: privatiseringens tragedie

Manifest Analyse anbefaler artikkelen «The Paradox of Wealth: Capitalism and Ecological Destruction» fra siste nummer av tidsskriftet Monthly Review, som opplysning i forkant av klimatoppmøtet i København 7-18 desember. Redaktør John Bellamy Foster og sosiologiprofessor Brett Clark gjør i artikkelen rede for den dominerende økonomivitenskapens økologiske blindhet, samtidig som de minner om de alvorlige begrensningene i «markedsløsninger» på økologiske problemer. Dette rammer også Jens Stoltenbergs hjertebarn – handel med såkalte klimakvoter.

Les mer her.