Tag Archives: Klima

Polarisering i klimadebatten

En rapport fra Manifest Tankesmie (2021) belyser hvordan skjerpede motsetninger i klimadebatten oppleves av ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien. Rapporten, skrevet av forskere ved Universitetet i Oslo, dokumenterer at arbeidere i oljebransjen opplever at det foregår en polarisering i feltet. Rapporten foreslår også noen tiltak som kan hjelpe for å motvirke polarisering.

Polariseringen bærer preg av å være affektiv, altså at ulike grupper står langt fra hverandre og er følelsesmessig investert i uenigheten. Rapporten finner at oljearbeiderne definerer ulike motparter i klima- og industripolitikken, og at disse motpartene kan oppsummeres som følger:

  • klima- og miljøbevegelsen langs aksen arbeid/miljø
  • fagorganiserte og fagforbund i andre sektorer (særlig offentlig sektor og varehandel)
  • geografiske motparter som dels kan forstås ut ifra et øst/vest-skille, dels langs aksen by/bygd
  • generasjonskløften mellom ungdom og voksne
  • interessemotsetninger til arbeidsgivere og oppdragsgivere internt i olje- og gassnæringa

Forskningen som ligger til grunn for denne rapporten er en fokusgruppestudie med 41 tillitsvalgte i oljeselskaper og i leverandørindustrien fra forbundene NITO, SAFE, El og IT, Fellesforbundet og Industri Energi. Det er også gjennomført telefonintervjuer med ungdomstillitsvalgte i industriforbundene NITO og Industri Energi.

I rapporten er også representanter for klima- og miljøbevegelsen intervjuet og bedt om å gi sine tilbakemeldinger på funnen i rapporten. Tina Razafimandimby Våje har erfaring med klimaarbeid fra Miljøagentene og Natur og Ungdom. Ingunn Gjerstad er leder i LO i Oslo og blant annet engasjert i «Broen til framtiden». Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i Våre Hender.

Les kronikk av rapportforfatterne i Dagsavisen her.
Les sak på Fri fagbevegelse her.
Les kronikk av Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender og Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker på Fri fagbevegelse her.
Hør Debatt i P2 om temaet her.


 LAST NED RAPPORTEN 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie av David Jordhus-Lier og Camilla Houeland.

 

Kontaktinformasjon rapportforfattere:

David Jordhus-Lier (davidcl@uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Camilla Houeland (camilla.houeland@sosgeo.uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Pressehenvendelser Manifest:

Magnus E. Marsdal, leder Manifest  

Klimaskepsis og maktforhold

Skepsis til den etablerte klimaforskningen er et utbredt fenomen. Den såkalte «Climategate-skandalen» i fjor, der en mengde klimaforskningsdokumenter ble lekket til media, ga disse skeptikerne vann på mølla, selv om senere granskinger har frifunnet de involverte forskerne.

Anja Sletteland skriver i Dagsavisen om den vekten ulike grupper ga denne avsløringen. Hun skriver: «De som oppfatter klimaforskningen som Maktas kunnskap, avviser simpelthen klimaekspertenes autoritet, og tyr heller til alternative forklaringer. Et eksempel er fortellingen om at klimaendringene er skremselspropaganda satt ut av «eliten», typisk «der borte i Oslo», for å kontrollere forbruket til vanlige folk. En typisk SV’er, på den andre siden, har et helt annet syn på hvem som har makt, og stiller heller spørsmål ved for eksempel oljeindustriens forklaringsmodeller.»

Les hele Slettelands artikkel her.

Er kvotehandel en mislykket metode?

Etter fiaskoen i København vil debatten om klimatiltak fortsette med full styrke. Ideen om «handel med CO2-kvoter» som løsning på klimakrisa kommer stadig oftere under angrep og anklages for å være basert på en skrivebordsteori (nyklassisk økonomi) og en blindvei i arbeidet for å hindre skadelig global oppvarming. Les mer.

Økologi: privatiseringens tragedie

Manifest Analyse anbefaler artikkelen «The Paradox of Wealth: Capitalism and Ecological Destruction» fra siste nummer av tidsskriftet Monthly Review, som opplysning i forkant av klimatoppmøtet i København 7-18 desember. Redaktør John Bellamy Foster og sosiologiprofessor Brett Clark gjør i artikkelen rede for den dominerende økonomivitenskapens økologiske blindhet, samtidig som de minner om de alvorlige begrensningene i «markedsløsninger» på økologiske problemer. Dette rammer også Jens Stoltenbergs hjertebarn – handel med såkalte klimakvoter.

Les mer her.