Tag Archives: integrering

Et helt vanlig menneske

«Jeg var fire år da jeg oppdaget at jeg så annerledes ut enn andre barn», skriver Cathrine Sandnes i Dagbladet.

I takt med innvandringsveksten og de nye utfordringene som har dukket opp, har sånne som meg blitt usynlige på den gode måten. Vi får være i fred.

Vi blir ikke ropt etter. Vi opplever tvert imot at fremmede mennesker kan finne på å slå av en prat om «muslimene», og ta for gitt at vi er fortrolige med hverandre. Det er ingen som himler med øynene når jeg insisterer på å svare «Norge» når folk spør hvor jeg er fra.

I min levetid har sånne som meg gått fra å være fremmede til å bli helt hverdagslige. Forhåpentlig skjer det samme med dem som blir sett som fremmede nå. De færreste av oss tror det kommer til å gå av seg selv, at det blir smertefritt eller uten gnisninger.

Les hele helgekommentaren her.

Hamburgerøkonomiens bakside

Sosiologene Midtbø og Orupabo kritiserer Civitas Doksheims forståelse av integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet. Ifølge Midtbøen og Orupao, konkluderer Doksheim i en artikkel i Samtiden at «nøkkelen til integrering er dermed å skape et arbeidsmarked som likner mer på det amerikanske, der innvandrere med lave kvalifikasjoner får innpass i jobber som toalettvert eller ryddehjelp.»

I kronikken i Dagbladet skriver stipendiatene Midtbøen og Orupabo ved Institutt ved samfunnsforskning:

«Et stort problem med Civitas tilsynelatende positive fokus på innvandring og kulturell annerledeshet, er at det bygger på kraftig generaliserte beskrivelser av kulturelt mangfold og motsetninger mellom innvandrere og nordmenn. Innvandrere framstilles som uproduktive, har andre forventninger, drømmer og krav enn høyt kompetente og produktive nordmenn. Kulturelt mangfold betraktes bare som nyttig så lenge innvandrere tar jobber nordmenn ikke vil ha, under vilkår nordmenn ikke vil finne seg i, og at de flytter seg dit etterspørselen etter arbeidskraft er størst, » skriver Midtbøen og Orupabo.

Les hele kronikken her.

Manifest Analyses Magnus Marsdal og Ali Esbati har tidligere kritisert den samme artikkelen.
Les Marsdals innlegg her, her og her.
Les Esbatis innlegg her.