Tag Archives: innovasjon

Vi har valget: røde jobbtall – eller grønt skifte?

Lav oljepris. Eurokrise. Masseoppsigelser i Norge. Og hva er planen vår? Jeg sier som Maggie Thatcher: Det finnes ikke noe alternativ. Vi må vri misæren om til en grønn framtid.

Det er ikke lenge siden vi hørte om den dramatiske mangelen på ingeniører i en rekke bransjer. Denne allsidige yrkesgruppen var blitt sugd inn i oljeindustien, ble det sagt. Her var lønnsnivået vanskelig å konkurrere med. Nå snur oljeprisfallet opp ned på denne situasjonen. Og vi bør kjenne vår besøkelsestid. Fallet har allerede ført til lavere investeringer og økt arbeidsløshet. Så mange som en av ti jobber i Norge er direkte eller indirekte knyttet til oljeindustrien. To tredeler av eksporten er knyttet til olje og gass.

Står alt for fall? Ikke om vi benytter oss av anledningen – og de enorme ressursene i Norges kunnskapsrike befolkning.

Les hele teksten hos Manifest Tidsskrift

Veksthemmende skatteletter

Ida Wangberg skriver i Klassekampen om «veksthemmende skatteletter», med utgangspunkt i den interessante boken The Entrepreneurial State, av Mariana Mazzucato.

Utviklingen de siste tiårene, har gitt en forskyvning av makt og ressurser fra offentlig til privat sektor, også i Norge. Det kan få store konsekvenser for innovasjon i framtiden. Skal dagens parasittiske innovasjonssystem bli bærekraftig, må det offentlige få mer igjen for den risikoen som tas gjennom grunnforskning og utvikling av ny teknologi.

Les Wangbergs artikkel her.