Tag Archives: industri

NY INDUSTRISTRATEGI FOR NORGE

Hvor mye av oljeformuen bør vi investere i det grønne industriskiftet? Trenger vi et forsterket grønt, statlig eierskap? Leder av Manifest tankesmie, Magnus Marsdal, skal diskutere grønn omstilling generelt og Manifests eget arbeid med strategidokumentet «Den Grønne Kjempen», med de internasjonale grønne økonomene Ann Pettifor og Rainer Kattel. Sistnevnte har vært akademisk samarbeidspartner for Grønn Industri 21, et prosjektarbeid som samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen om en plan for grønn industriutvikling, som slippes seinere i høst.

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 20:00 – 21:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
Inngang 150 / 75 / 20

KJØP BILLETT HER.

En dyr fornøyelse. Bør Norge bygge kraftkabler til utlandet?

Bør Norge bygge kraftkabler til utlandet? I vårt nye notat, skrevet av BI-forsker Lars Thue, ser vi på argumentene som har blitt brukt for å bygge ut to nye undersjøiske strømkabler. Thue skriver:

Med usikkerheten knyttet til kablenes virkninger, kan det kanskje være grunn til å legge større vekt på hensynet til norske forbrukere og norsk industri og å legge kabelprosjektene til side.

I går lanserte Manifest også videoen «Hvem skal bygge landet» om framtida for norsk industri.

Les notatet «En dyr fornøyelse» her.